contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + Herk

23 augustus 2015 10:00
Grou
Categorie Jongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV IT WETTERLAN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Thomas Miedema wint in eigen dorp

GROU - Op sportveld Meinga is afgelopen zondag een KNKB Jongens A klasse en B-klasse + herkansing wedstrijd gekaatst. Deze door SHP Bouwbedrijven gesponsorde partij werd beïnvloed door de harde oostelijke wind. De jongens hadden hier met name aan de opslag veel last van.
In de B-klasse stond Grouster Thomas Miedema in de finale. Het lukte hem en zijn maten Tom Gerard Cats en Jan Ytse van de Beek de kransen te winnen. In de finale van deze klasse zat weinig spanning als gevolg van veel opslagfouten. Op 5-2/6-0 eindigde Hielke Beijering de patij met een buitenslag.

In de herkansing (verliezersronde) van de B-klasse kaatsten Patrick Bosje, Idsert Wijnja, Taeke Hofman en Anne Jelmer Hellinga, Albert Feenstra, Bauke Tjalle Anema de finale. Hier ging de overwinning met 5-1/6-4 naar Anne Jelmer, Albert en Bauke Tjalle.

Uitslag
B-klasse:
1e prijs: Tom Gerard Cats (Menaam), Jan Ytse van de Beek (Ingelum), Thomas Miedema (Grou)
2e prijs: Hielke Beijering (Hijum), Harmen Schuitmaker (Slappeterp), Jort Norder (Franeker)
3e prijs: Remco Anema (Berltsum), Gert Jan Bootsma (Itens), Lennard Terpstra (Dronryp)
Herkansing B-klasse
1e prijs: Anne Jelmer Hellinga (Damwâld), Albert Feenstra (Exmorra), Bauke Tjalle Anema (Achlum)
2e prijs: Patrick Bosje (Franeker), Idsert Wijnja (Wommels), Taeke Hofman (Dronrijp)

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers