contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten + Herk..afd.

1 augustus 2015 11:00
Witmarsum
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV PIM MULIER
Wedstrijdsecretaris M Reitsma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

In de opstapronde telde de lijst in Witmarsum zaterdag 24 partuur. De prijzen bestonden uit fraaie herenhorloges, beschikbaar gesteld door wijlen Pier Elgersma. Het werd een lange maar mooie kaatsdag die tegen zeven uur werd beëindigd. De uitslag:
1. Bouke Andries Boersma (Reduzum), Evert Auke Hiemstra (Menaam) en Lex Potma (Hommerts)
2. Francisco de Boer (Dronrijp), Mark Polstra (Menaam) en Jan Sijtsma (Wommels)
3. Habtamu Emke de Hoop (Wommels), Pieter Kleinjan (Witmarsum) en Bouke Willem Tuinman (Dronrijp).


Foto: Lijkle Spijksma

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers