contact zoeken wedstrijden

Heren 2e klasse Vrije formatie Onbep

18 juli 2015 11:00
Morra-Lioessens
Categorie Heren 2e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging KV WARBER BLIUWE
Scheidsrechter Bergsma, J.
Wedstrijdsecretaris J. Jongeling
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Afgelopen zaterdag stond er een tweede klas vrije formatiepartij op de kaatsagenda van K.V. Warber Bliuwe. Er stonden 16 partuur op de lijst. Dankzij het fraaie weer en de inzet van de kaatsers werd het een mooie kaatsdag. Dit alles onder leiding van scheidsrechter Dhr. Bergsma uit Minnertsga. In de halve finale stond het partuur van Peter v Zuiden, Jelmer Westra en Marco de Groot tegen over Johannes v/d Veen, Frederik v/d Meij en Jelte Visser. Na een vlotte voorsprong van 4-1 voor partuur v. Zuiden kwam partuur v/d Veen knap terug tot 4-4. Het werd uiteindelijk 5-5 en 6-2 en op die stand bracht Johannes v/d Veen zijn partuur in de finale door een zitbal.
De andere halve finale ging tussen Michiel Scheepvaart, Gert Jan Meekma en Erwin Zijlstra tegen Wierd Baarda Gerrit Jan Duiven en Douwe Anema. Partuur Scheepvaart liep met goed kaatsen snel uit naar 5-0. Toen wist partuur Baarda iets terug te doen maar op 5-2 en 6-4 ging partuur Scheepvaart ook naar de finale. In de finale bleken ze duidelijk te sterk voor het partuur van Johannes v/d Veen want op de stand 5-0 en 6-2 ging de overwinning verdiend naar het partuur van Michiel Scheepvaart. De volledige uitslag luidt als volgt:
1. Michiel Scheepvaart Makkum
Gert Jan Meekma Witmarsum
Erwin Zijlstra Easterlittens
2. Johannes v/d Veen Pietersbierum
Frederik v/d Meij Berltsum
Jelte Visser Sexbierum
3. Peter van Zuiden Tjerkwerd Wierd Baarda Dronryp
Jelmer Westra Berltsum Gerrit Jan Duiven Hartwerd
Marco de Groot Franeker Douwe Anema Stiens

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers