contact zoeken wedstrijden

Jongens Uitnodiging Uitn + herk.

11 juli 2015 10:00
Lollum-Waaxens
Categorie Jongens KNKB
Soort Uitnodiging
Vereniging KV MEIINOAR IEN
Wedstrijdsecretaris S. Veenje-Akkerman
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Na een warme maar prachtige kaatsdag in Lollum zijn dit de prijswinnaars:

1e: Gerben de Boer Gaast, Jan-Sjouke Weewer Sexbierum en Menno Galama Tjerkwerd
2e: René de Haan Franeker, Ids Poelstra Minnertsga en Tycho de Groot Menaam
3e: Gabe-Jan van Popta Lollum, Lennard Terpstra Dronryp en Klaas Pier Folkertsma Wons

Herkansing:
1e: Fabian Noordhuis Bolsward, Fernando de Boer Dronryp en Wiebe Dijkstra Anjum
2e: Willem van Abbema Schettens, Lex Potma Hommerts en Djurre Seerden Franeker

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers