contact zoeken wedstrijden

Takomst partij Jongens Uitnodiging Uitn DEL.

1 juli 2015 11:00
Oosterbierum
Categorie Jongens
Soort Uitnodiging
Vereniging DE KEATSBAL
Scheidsrechter Bergsma, J.
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Er heerste vandaag bij de 33ste Takomstpartij een kaatswedstrijd voor16 jongens- en meisjesparturen een tropische hitte. (Foto’s en verslag: Lijkle Spijksma).

Er werd in Oosterbierum gekaatst in twee poules. Ieder partuur kaatste drie partijen. Bij de jongens bleek het trio Sil Leystra (Westhoek), Jouke Vlasbloem (Makkum) en Roel Pieter de Jong (Ried) het sterkst want zij wonnen de finale op 5-1 en 6-4 van Tycho de Groot (Menaam), Jolt Vollema (Peins) en Riemer Hoekstra (Ee).

De kleine premie ging naar Wiebe Dijkstra (Anjum), Ruben Eijzenga (Berltsum) en Klaas Pier Folkertsma (Wons), want zij bleken sterker dan Lieuwe van der Werff (Koarnjum), Djurre Seerden (Franeker) en Habtamu Emke de Hoop (Wommels).

Bij de meisjes die sinds 2010 meedoen met de Takomstpartij vierde het partuur Serena Hovenga (Marsum), Leila-Janneke Moufakkir (Reduzum) en Martzen Deinum (Wommels) de overwinning.

Dit trio was voor Rixt Sinnema (Wergea), Jeska Terpstra (Easterein) en Jennie Terpstra (Mantgum) te sterk. Serena Hovenga c.s. won met 5-4 en 6-2. De kleine premie was voor Selma van der Molen (Witmarsum), Kim Dijkstra (Makkum) en Anne Monfils (Kimswerd) door met 5-2 en 6-0 te winnen van Hiske Zeinstra (Peins), Mintje Meintema (Dronryp) en Marije Hellinga.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers