contact zoeken wedstrijden

Jongens Afdeling

31 mei 2015 10:00
Pingjum
Categorie Jongens
Soort Afdeling
Vereniging KV JAN REITSMA PINGJUM
Wedstrijdsecretaris I. Kuiper
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Nick Leistra Koning op van Popta-partij.
Op een druilerige zondag in Pingjum wist Tzummarum de KNKB Jongens Afdeling partij te winnen. In een spannende finale verloeg Tzummarum met Jelle Pieter van de Walt, Harm de Vries en Nick Leistra met 5-4 en 6-6 het partuur van Sexbierum-Pietersbierum (Durk Ennema, Jan Sjouke Weewer en Alwin Bierema.
Nick Leistra werd unaniem tot Koning verkozen en kreeg de zilveren Koningsketting omgehangen door spreekstalmeester en kransensponsor Eibert van Popta.
De derde prijs was weggelegd voor Makkum met Jurre Rinia, Jouke Vlasbloem en Klaas Pier Folkertsma.
De gedeelde vierde prijs was voor Bolsward (Sander Bruinsma, Menno Galema en Thomas Jarno Miltenburg) en het partuur van Anjum (Wieger Nutte Visser, Jan Tijtsma en Wiebe Dijkstra.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers