contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + Herk

23 mei 2015 10:00
Marsum
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV FOARUT
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris S. Meesters
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Vandaag hadden wij weer onze jaarlijkse jongens partij .
Om precies 10.00 uur ging eerst de 1e omloop van de B klasse van start met 18 partuur,
en om 17.00 uur viel hier de laatste slag, er werd zo nu en dan spannend gekaatst 3x zelfs werd de partij op 5-5 6-6 beslist.
De uiteindelijke winnaars waren :
Winnaars ronde :
1e prijs:Timen van Gelderen Gauw,Bouke Willem Tuinman Dronryp,
Jelle Pieter v/d Walt Tzummarum.
2e prijs:Ruben Eijzenga Berltsum,Sjoerd Smits Britsum,Gerben de Boer Gaast.
3e prijs:Menno v/d Weide Koarnjum,Stefan v/d Meer Baard,Fernando de Boer Dronryp.
Verliezersronde:
1e prijs:Jolt Vollema Peins,Wieberen Bruinsma Ingelum,Simon Bootsma Makkum.
2e prijs:Anton Buwalda Schettens,Taeke Hofman Dronryp(bijgeloot),Albert Feenstra Exmorra.
3e prijs:Sjoerd Keizer Tzummarum,Sander Bruinsma Bolsward,Arnout Meijer Wommels.
voor meer fotos,zie www.kv-foarut.nl

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers