contact zoeken wedstrijden

Meisjes Door elkaar loten + Herk..afd.

10 mei 2015 11:00
Burgwerd
Categorie Meisjes KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV SPARTA
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Opstap

Bij de opstapwedstrijd was het partuur Anne Monfils, Kimswerd, Anne-Rixt Cnossen, Bolsward en Fleur Dijkstra, Berltsum het partuur van de dag. In de eerste omloop zetten zij Jildou Jansen, Sexbierum, Jelien de Jong Makkum en Dieuwke Roelfsema Jirnsum gedecideerd aan de kant 5-0/6-4

In de tweede omloop lieten Anne cs zien dat, dat geen toeval was. Ook Kune Bijlsma Menaam, Anne- Baukje Bloem Reduzum en Anneke Smid Witmarsum moesten er aan geloven 5-0/6-4

In de halve finale kregen ze wat meer weerwerk van Aletta van Popta Lollum, Selma van der Molen Witmarsum en Margriet Miedema Berltsum. Maar het sterkere perk van Anne en Anne-Rixt gaf de doorslag 5-3/6-6.

De andere halve finale ging tussen Kim Dijkstra Makkum, Ineke van der Ploeg Ried en Sjoukje Stuiver Witmarsum tegen Marije Hellinga Marsum, Simona Kootstra Minnertsga en Berber Ekema Raerd.
Kim en haar maten wonnen met 5-2/6-2.

De finale leek snel beslist mede door een aantal bovenslagen van Anne en sterk uitslaan van voorinse Anne-Rixt liepen ze uit naar 4-1. Kim, Ineke en Sjoukje gaven zich echter niet zomaar gewonnen en knokten zich terug tot 4-3. Anne c.s. hervonden zich op tijd en met 5-3/6-4 wonnen zij de kransen.

Uitslag

1e prijs: 2e prijs:
Anne Monfils, Kimswerd Kim Dijkstra, Makkum
Anne-Rixt Cnossen, Bolsward Ineke van der Ploeg, Ried
Fleur Dijkstra, Berltsum Sjoukje Stuiver, Witmarsum

3e prijs: 3e prijs:
Aletta van Popta, Lollum Marije Hellinga, Marsum
Selma van der Molen, Witmarsum Simona Kootstra, Minnertsga
Margriet Miedema, Berltsum Berber Ekema, Raerd

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers