Wedstrijdagenda

Datum Wedstrijd Plaats
do 24 juli 2014 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Keats-off  Franeker 
za 26 juli 2014 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf (10 part.)  Sexbierum-Pietersbierum 
Heren 1e klasse Vrije formatie vf onbep  Stiens 
Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf (8 part.)  Sexbierum-Pietersbierum 
Dames 1e klasse Vrije formatie vf onbep + verl  Holwerd 
Meisjes Vrije formatie vf onbep + herk  Vrouwenparochie 
Schooljongens Door elkaar loten B + herk  Ferwert 
Schooljongens Door elkaar loten A klasse A (poule)  Ferwert 
Schoolmeisjes Door elkaar loten B + herk  Easterlittens 
Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse A (poule)  Easterlittens 
Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk  Kimswerd 
Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse A (poule)  Kimswerd 
Pupillenmeisjes Door elkaar loten B + herk  Scharnegoutum 
Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse A (poule)  Scharnegoutum 
Welpenjongens Door elkaar loten Del + herk  Dronryp 
Welpenmeisjes Door elkaar loten del + herk  Anjum 
zo 27 juli 2014 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf (10 part.)  Arum 
Heren 1e klasse Vrije formatie vf onbep  Ingelum 
Heren 30+ Door elkaar loten del + verl.r.  St.Jacobiparochie 
Heren 50+ Door elkaar loten B + verl.r.  St.Jacobiparochie 
Heren 50+ Door elkaar loten A klasse A (poule)  St.Jacobiparochie 
Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf (8 part.)  Arum 
Dames 1e klasse Vrije formatie vf onbep + verl  Lekkum 
Jongens Afdeling afd uitn  Dronryp 
Jongens Door elkaar loten del + herk.  Harlingen 
Meisjes Afdeling afd  St.Annaparochie 
Meisjes Door elkaar loten del + verl. afd  St.Annaparochie 
wo 30 juli 2014 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf PC (16 part  Franeker 
za 02 augustus 2014 Heren Hoofdklasse Afdeling NK Straatkaatsen meerdere parturen mogelijk  Berltsum 
Heren 50+ Door elkaar loten B + verl.r.  Burgwerd 
Heren 50+ Door elkaar loten A klasse A (poule)  Burgwerd 
Jongens Afdeling  Witmarsum 
Jongens Door elkaar loten del + verl. afd  Witmarsum 
Meisjes Afdeling afd Ald Meiers  Hitzum 
zo 03 augustus 2014 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf (10 part.)  Witmarsum 
Heren 1e klasse Vrije formatie vf onbep  Wergea 
Heren 30+ Door elkaar loten del + verl.r.  Zurich 
Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf onbep  Huizum 
Jongens Afdeling  Franeker 
Schooljongens Door elkaar loten B + herk  Oude Leije 
volledige wedstrijdlijst tonen