contact zoeken wedstrijden

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Ook kaatsverenigingen krijgen te maken met de AVG. Op deze pagina vindt u informatie over waar verenigingen zoal mee te maken krijgen en welke stappen genomen moeten/kunnen worden om te kunnen voldoen aan de AVG.

AVG in vogelvlucht

De volgende afbeelding geeft goed in het kort weer wat er komt kijken bij de AVG. U kunt de afbeelding groter in beeld krijgen door op de afbeelding te klikken.
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming - In Vogelvlucht

Stappenplan Autoriteit Persoonsgegevens

Algemene Verordening Gegevensbescherming - Logo Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een handig stappenplan ontwikkelt. Dit stappenplan vindt u hier. Stap 4, 6 en 9 zijn in principe niet van toepassing voor kaatsverenigingen.

Verzameldocument KNKB

De KNKB heeft een verzameldocument gemaakt waarbij is geput uit verschillende bronnen. In dit document vindt u het bovenstaande stappenplan ook terug met daarnaast extra informatie en uitleg van een aantal essentiële begrippen.

Open hier het verzameldocument.

logo

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers