contact zoeken wedstrijden

Dames vrije formatie

Bekijk de complete ranking

Week 2016


#Ranking partuurRankingFunctieNaam16-720-723-724-730-731-77-813-814-820-821-824-84-9
118609301Anne Monfils120160uitg40801201601201601601304040
118609302Nynke Sijbrandij120160uitg40801201601201601601304040
118609303Marrit Zeinstra120160uitg40801201601201601601304040
218409201Ilse Tuinenga160120uitg16016016040808080160160160
218408802Sjoukje Visser160120uitg160160160afw808080160160160
218409203Manon Scheepstra160120uitg16016016040808080160160160
31240,2620,11Iris van der Veen4080uitg40110.1110,11204080404070120
31240,2620,12Imke v.d. Leest4080uitg40110.1110,11204080404070120
31240,2620,13Sjanet Wijnia4080uitg40110.1110,11204080404070120
411805701Rianne Vellinga4080uitg12080408016040afw7010080
411806102Maaike Osinga4080uitg12080408016040407010080
411805703Harmke Siegersmaafw80uitg12080408012040407010080
51140,2570,11Elly Hofman8040uitg804080110,140120401004040
51140,2570,12Marte Altenburg8040uitg804080110,140120401004040
51140,2570,13Renske Terwisscha van Scheltinga8040uitg804080110,140120401004040
61040,6300,21Nicole Hempenius4040110.1110.14040afw90,150,1120afwafwafw
61040,6520,32Sandra Hofstra4040110.1110.1404050,190,150,112040130afw
61040,6520,33Louise Krol4040110.1110.1404050,190,150,112040130afw
71000,4500,21Joukje Kuperus8040uitg401204080110,1110,140404040
71000,4460,22Klasine Huistra8040uitg401204080110,1110,1404040afw
71000,4500,23Marije van der Meer80afwuitgafw1204080110,1110,140404040
8941470,51Nelie Steenstra30.1ongesel70.170.170.130,150,170,170,190,1404080
8941390,52Anna-Brecht Bruinsmaafwongesel70.170.170.130,150,170,170,190,14040afw
8941470,53Geke de Boer30.1ongesel70.170.170.130,150,170,170,190,1404080
9940,6440,21Michelle Bruinsma4040uitg40408090,18040afwongeselongesel70,1
9940,6470,32Mariska Hoogland4040uitg40408090,1804030,1ongeselongesel70,1
9940,6470,33Annelien Broersma4040uitg40408090,1804030,1ongeselongesel70,1
10880,4440,21Tineke Dijkstra110.1ongeseluitg804040404040110,1707030,1
10880,4440,22Hermine Sytema110.1ongeseluitg804040404040110,1707030,1
10880,4440,23Jeske de Boer110.1ongeseluitg804040404040110,1707030,1
11880,2440,11Marije Hiemstra50.1ongesel90.190.190.190,140404080704040
11880,2440,12Anke Winkel50.1ongesel90.190.190.190,140404080704040
11880,2360,13Jennie Terpstra50.1ongesel90.190.190.190,1404040afw704040
12861340,41Sietske Okkema90.1ongesel50.150.170.170,14050,150,150,14040afw
12861450,52Martine Tiemersma90.1ongesel50.150.170.170,14050,150,150,14040110,1
12861410,53Martzen Deinum90.1ongesel50.150.170.170,14050,150,150,1afw40110,1
13781,2390,61Jildou Sweering30.1ongesel50.150.130.150,130,130,150,170,1407050,1
13781,2390,62Sigrid de Jongafwongesel50.150.130.150,130,130,150,170,1407050,1
13781,2340,53Grada van der Schoot30.1ongesel50.150.130.150,130,130,150,170,14070afw
14601,6270,71Nieke Wateler30.1ongesel30.130,150,130,150,130,130,1afwongeselongesel50,1
14601,6300,82Nynke Kooistra30.1ongesel30.130,150,130,150,130,130,130,1ongeselongesel50,1
14601,6300,83Melissa Rianne Hiemstra30.1ongesel30.130,150,130,150,130,130,130,1ongeselongesel50,1
15561,6280,81Fenna Kramer30.1ongesel30.150,130,130,130,150,130,130,1ongeselongesel30,1
15561,6280,82Leila-Janneke Moufakkir30.1ongesel30.150,130,130,130,150,130,130,1ongeselongesel30,1
15561,6230,73Corina de Vries30.1ongeselafwafw30,130,130,150,130,130,1ongeselongesel30,1
16561,2280,61Anne Berber Zeinstra30.1ongeselafwafw30,1afw50,130,190,150,1ongeselongesel30,1
16561,2280,62Lotte Delgrossoafwongeselafwafw30,1afw50,130,190,150,1ongeselongesel30,1
16561,2280,63Jildou Felkers30.1ongeselafwafw30,1afw50,130,190,150,1ongeselongesel30,1
17481,6240,81Boukje Houtsmaafwongeselafw30,130,130,130,130,130,130,1ongeselongesel30,1
17481,6180,62Janieke Dijkstraafwongeselafwafw30,130,130,1afw30,130,1ongeselongesel30,1
17481,6240,83Anke Rinsmaafwongeselafw30,130,130,130,130,130,130,1ongeselongesel30,1
18461,4200,61Anna Kootstra50.1ongeselafwafw50,130,130,130,130,130,1ongeselongeselafw
18461,42Elma Breeuwsma50.1ongesel30.1afwafwafwafwafwafwafwongeselongeselafw
18461,4260,83Mirjam Beeksma50.1ongesel30.130,150,130,130,130,130,130,1ongeselongesel30,1
19461,4200,61Jeanette Jansma70.1ongeselafwafwafw50,130,130,130,130,1ongeselongesel30,1
19461,4260,82Mintje Meintema70.1ongesel30.130,130,150,130,130,130,130,1ongeselongesel30,1
19461,4180,63Sanne Hijlkema70.1ongesel30.130,130,1afw30,130,130,130,1ongeselongeselafw
20420,6210,31Selma van der Molenafwongesel30.1afw50,1afw70,1afwafwafwongeselongesel90,1
20420,6210,32Jeska Terpstraafwongesel30.1afw50,1afw70,1afwafwafwongeselongesel90,1
20420,6160,23Kim Dijkstraafwongeselafwafwafwafw70,1afwafwafwongeselongesel90,1
21150,590,31Rixt Sinnemaafwongeselafw30,130,1afwafwafwafwafwongeselongesel30,1
21150,560,22Berber Ekemaafwongeselafw30,1afwafwafwafwafwafwongeselongesel30,1
21150,560,23Anke Zwartafwongeselafwafw30,1afwafwafwafwafwongeselongesel30,1
2260,230,11Simona Kootstraafwongeselafwafwafwafw30,1afwafwafwongeselongeselafw
2260,230,12Hiske Zeinstraafwongeselafwafwafwafw30,1afwafwafwongeselongeselafw
2260,230,13Ineke van der Ploegafwongeselafwafwafwafw30,1afwafwafwongeselongeselafw

Let op

Deze ranking betreft een voorlopige, automatisch gegenereerde ranking. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Afkortingen

afw = Wel geselecteerd maar niet aanwezig bij de wedstrijd
ongesel = Niet geselecteerd voor wedstrijd
uitg = Uitgesloten van deelname

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers