contact zoeken wedstrijden

Dames vrije formatie

Bekijk de complete ranking

Week 14 2018


#Ranking partuurRankingFunctieNaam2-715-719-722-723-729-76-812-813-819-820-823-83-9
1230011501Ilse Tuinenga40160160uitg160160160120160uitg16070uitg
123005902Sjanet Wijnia12040afwuitg12080804040uitg70160uitg
1230011503Manon Scheepstra40160160uitg160160160120160uitg16070uitg
218406901Nynke Sybrandy16080120uitg401201204080uitg13040uitg
2184011502Wiljo Sybrandy40160160uitg160160160120160uitg16070uitg
218406903Marrit Zeinstra16080120uitg401201204080uitg13040uitg
312606301Elly Hofman4012080uitg804040160120uitg4070uitg
312606302Marte Altenburg4012080uitg804040160120uitg4070uitg
312606303Martzen Deinum4012080uitg804040160120uitg4070uitg
41180,3510,31Tineke Dijkstra40110.1ongeseluitg40804050,150,1110,110040uitg
41180,3500,22Sandra Hofstra804040uitg80ongesel70,14080uitg4040110,1
41180,36703Louise Krol1204080uitg12080804040uitg70160uitg
51132,42901Marije van der Meer110.140afwafwafwafwafw8040uitg40130uitg
51132,4566,22Klasine Huistra110.1404046,1110,140808040uitg40130uitg
51132,4566,23Annelien Broersma110.1404046,1110,140808040uitg40130uitg
6961460,81Nelie Steenstra30.130,1ongesel30,150,1ongesel90,130,170,190,1ongeselongesel70,1
69612Margriet Bakkerafwafwongeselafwafwongeselafwafwafwafwongeselongeselafw
6961500,23Harmke Siegersma804040uitg80ongesel70,14080uitg4040110,1
7921,6380,61Anna-Brecht Bruinsma30.170.1ongesel62.130,1ongesel30,170,130,150,14010030,1
7921,6460,82Anouk Tolsmaafw30,1ongesel30,150,1ongesel90,130,170,190,1ongeselongesel70,1
7921,6460,83Kim Dijkstra30.130,1ongesel30,150,1ongesel90,130,170,190,1ongeselongesel70,1
8920,41Wiepkje Hiemstraafwafwongeselafwafwongeselafwafwafwafwongeselongeselafw
8920,4460,22Marije Hiemstra90.130.1ongesel110,170,140408040uitg4040uitg
8920,4460,23Nynke Sinnema90.1afwongesel110,170,140408040uitg4040uitg
9880,8500,21Nicole Hempenius804040uitg80ongesel70,14080uitg4040110,1
9880,8360,82Anke Winkel30.130,1ongesel30,130,1ongesel50,150,150,130,1ongeselongesel90,1
9880,8380,63Melissa Rianne Hiemstra30.170.1ongesel62.130,1ongesel30,170,130,150,14010030,1
10880,8400,41Jildou Sweering8080afwuitgafwafw4030,1110,130,1707050,1
10880,8440,42Martine Tiemersma808040uitg40404030,1110,130,1707050,1
10880,8440,43Jennie Terpstra808040uitg40404030,1110,130,1707050,1
11880,8440,41Jeanette Jansma70.1afwongesel46.190,1ongesel70,1404070,1404050,1
11880,8390,32Sigrid de Jong70.150.1ongesel46.190,1ongesel70,1404070,14040afw
11880,8440,43Marije Hellinga70.150.1ongesel46.190,1ongesel70,1404070,1404050,1
12717,4358,71Anne Berber Zeinstra30.190,1ongesel78,150,1ongesel30,130,130,150,1ongeselongeselafw
12717,4358,72Lotte Delgrosso30.190,1ongesel78,150,1ongesel30,130,130,150,1ongeselongeselafw
12717,4358,73Jildou Felkers30.190,1ongesel78,150,1ongesel30,130,130,150,1ongeselongeselafw
13689,6312,81Andrea Kroes30.130,1ongesel62,130,1ongesel30,130,170,130,1ongeselongesel30,1
13689,6206,52Ymkje Yntema50.1afwongesel46,170,1ongesel30,1afwafw30,1ongeselongesel30,1
13689,6376,83Aluca Bouma50.170,1ongesel46,170,1ongesel30,170,130,130,1ongeselongesel30,1
14683,5110,31Wybrig Bakker30.1afwongesel30,130,1ongeselafwafwafw50,1ongeselongeselafw
14683,5356,82Mintje Meintema70.130,1ongesel46,150,1ongesel50,130,190,130,1ongeselongesel30,1
14683,5326,73Ineke van der Ploeg70.130,1ongesel46,150,1ongesel50,130,190,130,1ongeselongeselafw
15521,260,21Akkelyna de Haanafw30,1ongeselafwafwongeselafwafwafwafwongeselongesel30,1
15521,2330,72Corina de Vries30.150,1ongesel30,130,1ongesel50,190,150,1afwongeselongesel30,1
15521,2190,53Hendrieke van der Schoot30.130,1ongeselafwafwongesel30,130,170,130,1ongeselongeselafw
16467,1356,81Serena Hovenga70.130,1ongesel46,150,1ongesel50,130,190,130,1ongeselongesel30,1
16467,1110,32Hiske Zeinstra30.1afwongesel30,130,1ongeselafwafwafw50,1ongeselongeselafw
16467,13Simona Kootstraafwafwongeselongeselafwongeselafwafwafwafwongeselongeselafw
17421210,51Sjoukje Stuiver50.1afwongeselafw30,1ongesel50,150,130,1afwongeselongesel50,1
17421180,42Hester Bruinsma50.1afwongeselafwafwongesel50,150,130,1afwongeselongesel50,1
17421210,53Anneke Smid50.1afwongeselafw30,1ongesel50,150,130,1afwongeselongesel50,1
18388,6164,21Annet de Haanafwafwongesel94,1afwongeselafwafwafwafwongeselongesel70,1
18388,6194,32Jeska Terpstraafwafwongesel94,1afwongeselafwafw30,1afwongeselongesel70,1
18388,6194,33Selma van der Molenafwafwongesel94,1afwongeselafwafw30,1afwongeselongesel70,1
19330,71Amarins de Grootafwafwongeselafwafwongeselafwafwafwafwongeselongeselafw
19330,72Jannica van der Ploegafwafwongeselafwafwongeselafwafwafwafwongeselongeselafw
19330,7330,73Fenna Kramer30.1afwongesel30,130,1ongesel50,150,150,130,1ongeselongesel90,1
20260,8260,81Boukje Houtsma50.150,1ongesel30,130,1ongesel30,130,130,130,1ongeselongesel30,1
20260,82Margriet Miedemaafwafwongeselafwafwongeselafwafwafwafwongeselongeselafw
20260,83Hesther de Boerafwafwongeselafwafwongeselafwafwafwafwongeselongeselafw
21150,560,21Everdyna de Haanafwafwongeselafwafwongesel30,1afwafwafwongeselongesel30,1
21150,590,32Baukje Terpstraafw30,1ongeselafwafwongesel30,1afwafwafwongeselongesel30,1
21150,53Sanne Hijlkemaafwafwongeselafwafwongeselafwafwafwafwongeselongeselafw

Let op

Deze ranking betreft een voorlopige, automatisch gegenereerde ranking. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Afkortingen

is niet van invloed op de ranking
telt mee geeft 0 punten
telt mee

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers