contact zoeken wedstrijden

Eenlingenbeleid

Reden oprichting van de Werkgroep Eenlingen:
Een vereniging wordt een Afdeling genoemd. De KNKB is de enige sportbond in Nederland die bepaalt voor welke vereniging een sporter in verenigingsverband mag uitkomen. In dit geval heeft men geen vrije verenigingskeuze. Zo kan een eenling ontstaan, zie de definitie van een eenling in dit voorstel.

Probleemstelling
Een kaats(st)er kan niet meedoen aan een afdelingswedstrijd op KNKB niveau, omdat er niemand anders is in zijn/haar categorie om een partuur van minimaal twee personen mee te vormen.

Doelstelling
Het doel van de projectgroep eenlingenbeleid is als volgt geformuleerd:
Voorstel tot wijziging van het KNKB kaatsreglement rond afdelingswedstrijden waardoor eenlingen ook mogelijkheden krijgen om aan afdelingswedstrijden mee te kunnen doen.

Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten zijn benoemd:
De eenling staat centraal in dit vraagstuk.
Minder strakke regelgeving, meer verantwoordelijkheid bij de kaats(st)er en de vereniging.
Het voorstel moet dicht tegen het huidige reglement aanliggen.
In eerste instantie wordt het ingevoerd voor de jeugd categorieën.
Toestemming wordt voor één jaar gegeven. Daarna moet opnieuw worden aangevraagd.

Voorstel voor het toevoegen van een nummer aan artikel 12 van het kaatsreglement.
Definitie eenling
Een kaats(st)er die voor zijn haar huidige vereniging geen afdelingswedstrijden kan kaatsen omdat geen partuur van minimaal twee personen kan worden gevormd. Er is naast de eenling dus geen andere kaats(st)er die aan de volgende 2 eisen van een afdelingskaats(st)er voldoet, namelijk:
dat de kaats(st)er aan het afdelingspartuur mee wil doen.
dat de kaats(st)er in het afdelingspartuur de opslagafstand kan halen, ook al betreft het een leden of een federatiekaats(st)er en of een kaats(st)er uit een lagere leeftijdscategorie .

Welke afdeling
Een eenling kan voor een afdeling kaatsen aangrenzend aan zijn huidige postcode conform de gebiedsindeling KNKB 2014 (bijlage g. behorende bij het kaats regelement 2014). Voor elke eenling ontstaat hierdoor een groter gebied.
Een eenling/vereniging dient zelf een andere vereniging te benaderen met het verzoek om bij hen te mogen komen kaatsen.

Randvoorwaarden
Je mag per seizoen maar voor één afdeling uitkomen.
Beide verenigingen (zowel de voorzitter en secretaris) moeten schriftelijk en ondertekend akkoord zijn met de overstap. Hiermee stelt de latende vereniging vast dat het om een eenling gaat. De nieuwe vereniging geeft aan dat de eenling welkom is.
De eenling voor 1 mei aangeven voor welke vereniging wordt gekaatst. Hij dient er voor te zorgen dat de overschrijving tijdig (voor 1 mei) plaats vindt door zijn nieuwe vereniging.
Samenwerking tussen beide verenigingen is mooi maar niet noodzakelijk

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers