contact zoeken wedstrijden

Heren vrije formatie

Bekijk de complete ranking

Week 2018


#Ranking partuurRankingFunctieNaam19-820-827-83-910-96-513-527-53-69-610-616-617-6
117207001Gert-Anne van der Bosuitg130160160uitg4070afw16013040130130
117208602Taeke Triemstrauitg13016070uitg407016016013040130130
117208603Tjisse Steenstrauitg130160160uitg407016016013040130130
21700,4700,11Enno Kingmauitg4090.1110.1uitgafwafw110,113010016040160
21700,4850,22Renze Hiemstrauitg4090.1110.1uitg40110,1110,113010016040160
21700,4850,23Hans Wassenaaruitg4090.1110.1uitg40110,1110,113010016040160
314206801Bauke Triemstrauitg1607040uitg10070100404013016040
314207102Dylan Drentuitg4070130uitg100100100404013016040
314207103Hendrik Kootstrauitg1607040uitg100100100404013016040
414207101Marten Bergsmauitg4070130uitg7016070701601004040
414207102Pieter Jan Platuitg1004040110.17016070701601004040
414207103Jan Schurer90.178.1404062.17016070701601004040
511805901Peter van Zuidenuitgafw10040uitg1304070100704040100
511805902Allard Hoekstraafw110.1110.162.1uitg1304070100704040100
511805903Thomas van Zuiden70.1110.1110.162.1uitg1304070100704040100
611105201Menno van Zwietenuitg7013070uitg160afw407040707070
611103602Hylke Bruinsmauitg7013070uitgafwafw407040707070
611105903Erwin Zijlstrauitg7013070uitg16070407040707070
71088,6544,31Arnold Zijlstrauitgafwafw40110,1ongesel40404094,1110,17040
71088,6496,32Pier Piersma90.178.1404062,1ongesel40404094,1110,17040
71088,6544,33Haye Jan Nicolayuitg1004040110,1ongesel40404094,1110,17040
81057,1532,61Elgar Boersma70.194.150.194.178,1ongesel46,130,194,14040110,194,1
81057,1524,52Hyltje Bosmauitg404070uitgongesel46,130,194,14040110,194,1
81057,1372,63Hendrik Bouwhuisafwafwafwafwafwongesel30,178,146,162,162,1afw94,1
91004,6502,31Auke Boomsmaafwafwafw78.130.1401304046,146,130,110070
91004,61702Marten Feenstraafwafwafwafwafwongeselafwafwafwafwafw10070
91004,6502,33Laas Pieter van Straten110.130.170.1100uitg401304046,146,130,110070
10953,2468,61Wierd Baarda50.146.170.162.146,1ongesel94,162,146,146,194,14040
10953,2222,32Pieter van der Schoot110.130.170.1100uitgongesel30,146,146,1afwafwafwafw
10953,2484,63Tsjerk Elsinga30.130.150.130.162,1ongesel94,162,146,146,194,14040
11953476,51Patrick van Dellenuitg704046.146,1ongesel78,194,140407046,162,1
11953430,42Hendrik Jan v.d. Veldeuitg704046.1afwongesel78,194,140407046,162,1
11953476,53Aloys Freitaguitg704046.146,1ongesel78,194,140407046,162,1
12900,4340,21Durk Ennema50.130.170.1100uitgafw4040110,1afw40afw110,1
12900,4450,22Jacob Klaas Haitsmauitg404040uitg404040110,17040afw110,1
12900,4450,23Patrick Scheepstrauitg407070uitg404040110,17040afw110,1
138801901Jelle Attemauitg404040uitgafw4070afwafwafw4040
138804402Kees van der Schootuitg4010040uitg70401304040404040
138804403Sjoerd de Jonguitg4010040uitg70401304040404040
14875,5426,71Remmelt Bouma30.162.1afw46.130,1ongesel62,130,146,14046,194,178,1
14875,5418,72Jelte Visser30.162.1afw46.130,1ongesel62,130,146,1afw78,194,178,1
14875,5448,83Willem Heeringaafwafw50.194.178,1ongesel46,130,130,162,130,194,178,1
15771,5400,81André van Dellen30.130.150.130.162,1ongesel46,130,178,146,146,146,146,1
15771,5370,72Gerrit Jan Duivenafwafwafwafwafwongesel30,146,162,1110,130,146,146,1
15771,5338,73Lennart Ademaafwafwafwafwafwongesel46,130,178,146,146,146,146,1
16771,5368,81Johannes van der Veen70.1110.1110.162,1uitgongesel46,130,130,146,130,162,162,1
16771,5370,72Wiebe Wessel Bosafwafwafwafwafwongesel30,146,162,178,130,162,162,1
16771,5400,83Sip Jaap Bosafwafw30.178.130,1ongesel30,146,162,178,130,162,162,1
17731,4392,71Johan Diertensuitg404070uitgongesel30,146,162,178,130,130,146,1
17731,4138,32Erik Haitsmaafwafwafwafwafwongesel46,1afwafw62,130,1afwafw
17731,4338,73Steven de Bruin50.146.170.162.146,1ongesel62,130,146,1afw78,130,146,1
18723,5384,81Corné Tuinenga50.130.130.130.146,1ongesel30,146,162,1110,130,130,130,1
18723,5338,72Jan Sipke Tuinmanafwafwafwafwafwongesel30,178,146,162,162,130,130,1
18723,5306,73Menno Galamaongeselongeselafwafwafwongesel46,130,178,146,146,130,130,1
19720,8360,41Jelte-Pieter Dijkstraafwafw404062.14040404062,146,146,146,1
19720,8360,42Bauke Dijkstra70.194.150.194.178.14040404062,146,146,146,1
19720,8360,43Evert Pieter Tolsmauitg404040uitg4040404062,146,146,146,1
20695,3290,71Habtamu Emke de Hoop30.146.130.146.130,1ongesel62,1afw30,130,146,130,162,1
20695,392,22Jouke Vlasbloemafwafwafwafwafwongeselafwafwafwafwafw30,162,1
20695,3404,63Klaas Pier Folkertsma30.130.150.130.162,1ongesel46,130,194,1404030,162,1
21691,5288,81Kevin Jaarsma30.130.150.1afw46,1ongesel30,146,146,130,130,130,130,1
21691,5336,82Djurre Seerden30.130.150.1afw94,1ongesel30,146,146,130,130,130,130,1
21691,5354,73Marco de Groot50.146.1afwafwafwongesel46,162,146,146,194,130,130,1
22613,4306,71Willem Jan Postmaafwafwafwafwafwongesel30,162,130,130,146,162,146,1
22613,4306,72Albert Feenstraongeselongeselongeselongeselongeselongesel30,162,130,130,146,162,146,1
22613,4198,53Gerben de Boerongeselongeselongeselongeselongeselongesel30,1afw30,130,1afw62,146,1
23549,4274,71Paul Dijkstraongeselongeselongeselongeselongeselongesel62,130,130,130,162,130,130,1
23549,4274,72Gabe-Jan van Poptaongeselongeselongeselongeselongeselongesel62,130,130,130,162,130,130,1
23549,4274,73Stefan van der Meerongeselongeselongeselongeselongeselongesel62,130,130,130,162,130,130,1
24529,6272,81Jan Hof30.130.130.130.146,1ongesel30,130,130,130,130,146,130,1
24529,6256,82Fabian Noordhuis50.162.130.130.130,1ongesel30,130,130,130,130,146,130,1
24529,6196,63Jan-Sjouke Weewerafwafwafwafwafwongesel30,130,130,130,130,146,1afw
25457,2228,61Julian Faberafwafwafwafwafwongesel46,146,1afw30,130,146,130,1
25457,2228,62Hendry Steigengaafwafwafwafwafwongesel46,146,1afw30,130,146,130,1
25457,2228,63Leon Bekemaafwafwafwafwafwongesel46,146,1afw30,130,146,130,1
26361,260,21Lieuwe v.d. Werffafwafwafwafwafwongeselafwafwafwafwafw30,130,1
26361,2180,62Sjoerd Smitsafwafwafwafwafwongesel30,1afw30,130,130,130,130,1
26361,2180,63Riemer Hoekstraafwafwafwafwafwongesel30,1afw30,130,130,130,130,1
27286,960,21Bouke Willem Tuinmanongeselongeselafwafwafwongeselafwafwafwafwafw30,130,1
27286,960,22René de Haanongeselongeselongeselongeselongeselongeselafwafwafwafwafw30,130,1
27286,9226,73Wybren Postma30.130.130.130.146,1ongesel30,1afw30,130,130,130,130,1
28226,7136,41Tom Gerard Catsafwafw30.1afw46,1ongeselafw30,1afwafwafw30,130,1
28226,790,32Lennard Terpstra30.130.1afwafwafwongeselafw30,1afwafwafw30,130,1
28226,760,23Kevin Jordi Hiemstraafwafwafwafwafwongeselafwafwafwafwafw30,130,1
29216,4108,21Rienk Veltmanafwafwafwafwafwongeselafwafwafwafwafw78,130,1
29216,4108,22Jouke Bosjeafwafwafwafwafwongeselafwafwafwafwafw78,130,1
29216,4108,23Rick Poortstraafwafwafwafwafwongeselafwafwafwafwafw78,130,1
30212,6106,31Doede Rients Okkemaafwafwafwafwafwongesel30,1afw30,1afw46,1afwafw
30212,6106,32Mart van der Molenafw46.1afwafwafwongesel30,1afw30,1afw46,1afwafw
30212,630,13Bart Reijengaafwafwafwafwafwongesel30,1afwafwafwafwafwafw
31210,760,21Wytze Wassenaarongeselongeselongeselongeselongeselongeselafwafwafwafwafw30,130,1
31210,730,12Hielke Beijeringongeselongeselongeselongeselongeselongeselafwafwafwafwafwafw30,1
31210,7150,53Yannick Hielkemaafwafwafwafwafwongesel30,130,130,1afwafw30,130,1
3290,390,31Gerard de Vriesongeselongeselongeselongeselongeselongesel30,130,130,1afwafwafwafw
3290,32Jelle de Vriesafwafwafwafwafwongeselafwafwafwafwafwafwafw
3290,33Sybren Beert de Jongafwafwafwafwafwongeselafwafwafwafwafwafwafw

Let op

Deze ranking betreft een voorlopige, automatisch gegenereerde ranking. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Afkortingen

is niet van invloed op de ranking
telt mee geeft 0 punten
telt mee

 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers