contact zoeken wedstrijden

Jaar afsluiting federatie Barradeel e.o.

Donderdag 1 november werd in De Bijekoer te Wijnaldum officieel het kaatsseizoen
2012 van de Federatie Barradeel e.O afgesloten. Bij de wedstrijden kunnen de deelnemers punten scoren voor het “Wonen Noord West Friesland-kalssement”.

De Voorzitter van de Federatie reikte in samenwerking met Willem Seepma, leefbaarheids-coördinator van Wonen Noord West Friesland de prijzen uit, en voor de winnaars in de
diverse categorieën was er natuurlijk een krans.

De eerste prijzen waren bij de welpen voor Sigrid Post en Berber Bruinsma uit sexbierum en Chris Miedema uit St.-Annaparochie. Zij hadden alle drie tien puneten gescoord en keregen dus ook alle drie een krans. De tweede prijs was voor  Kjell Dijkstra uit St. Annapaprochie en derde werd Roan Hooghiemster uit Wijnaldum.

Bij de pupillen was de krans voor Robert Loonstra uit Minnertsga, tweede werd Ilse Hartman uit Sexbierum. Er waren twee derde prijzen voor Riemer Jensma uit Minnertsga en Willem Bruinsma uit Sexbierum. De vrierde prijzen waren voor Geke de Vries uit St. Jacob en Jel-
mer Boomsma uit Minnertsga. De prijzen bij de schooljeugd waren voor Jari Brander uit Franeker (1ste) en Niels Jensma uit Minnertsga.

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers