contact zoeken wedstrijden

Jouke Binnema is al 26 jier op 'e tiid

Tekst: Bouke Poelsma
Foto's: Anne Waterlander

Al 26 jier lang soarget Jouke Binnema (69) derfoar dat de reklamebuorden fan keatsfjild nei keatsfjild gean. Wat driuwt him? ,,30 jier soe in moai rûn getal wêze.”

Lês mear.

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers