contact zoeken wedstrijden

Categorie klassement

jaar:

Heren 1e klasse


Kaatser 1e prijs 2e prijs 3e prijs Punten
Hillebrand Visser 6 1 3 23
Johannes van der Veen 4 4 2 22
Bauke Dijkstra 3 5 2 21
Allard Hoekstra 5 0 1 16
Haye Jan Nicolay 4 2 0 16
Pieter van der Schoot 2 4 2 16
Thomas van Zuiden 3 2 2 15
Jan Schurer 3 2 1 14
Auke Boomsma 3 1 3 14
Pieter Jan Plat 3 2 0 13
Hendrik Jan v.d. Velde 2 3 1 13
Steven de Bruin 1 3 3 12
Renze Hiemstra 3 1 0 11
Durk Ennema 2 2 1 11
Hyltje Bosma 2 1 3 11
Arnold Zijlstra 2 2 0 10
Laas Pieter van Straten 2 1 2 10
Remmelt Bouma 1 2 3 10
Jelte Visser 1 2 3 10
Elgar Boersma 0 4 2 10
Sjoerd de Jong 3 0 0 9
Hendrik Tolsma 3 0 0 9
Jelte-Pieter Dijkstra 3 0 0 9
Djurre Seerden 1 3 0 9
Johan Diertens 1 2 2 9
Marco de Groot 1 2 2 9
Willem Heeringa 0 3 2 8
Wierd Baarda 0 2 4 8
Jelle Jaap Stiemsma 0 1 6 8
Dirk-Yde Sjaarda 1 1 2 7
Douwe Anema 0 3 1 7
Patrick van Dellen 0 2 3 7
Hendrik Kootstra 2 0 0 6
Jelle Attema 1 1 1 6
Jacob Klaas Haitsma 1 1 1 6
Pier Piersma 1 1 1 6
Sip Jaap Bos 0 1 4 6
Hans Wassenaar 1 1 0 5
Hendrik Bouwhuis 1 1 0 5
Enno Kingma 1 1 0 5
Aloys Freitag 0 2 1 5
Erik Haitsma 1 0 1 4
Daniël Iseger 1 0 1 4
Joran Gerbranda 1 0 1 4
Jelmer Westra 0 2 0 4
Frederik van der Meij 0 2 0 4
Tsjerk Elsinga 0 1 2 4
Nick Leistra 0 1 2 4
Peter van Zuiden 1 0 0 3
Evert Pieter Tolsma 1 0 0 3
Jan Sipke Tuinman 1 0 0 3
Kees van der Schoot 1 0 0 3
Johan van der Meulen 1 0 0 3
René Anema 1 0 0 3
André van Dellen 1 0 0 3
Fabian Noordhuis 1 0 0 3
Feiko Broersma 0 1 1 3
Kevin Jaarsma 0 1 1 3
Corné Tuinenga 0 1 1 3
Klaas Pier Folkertsma 0 1 1 3
Patrick Scheepstra 0 1 0 2
Marten Feenstra 0 1 0 2
Jorrit van Smeden 0 0 2 2
Jan Bauke Tolsma 0 0 1 1
Ruben Eijzenga 0 0 1 1
Mart van der Molen 0 0 1 1
Sander Kingma 0 0 1 1
Jolt Vollema 0 0 1 1
Jan-Sjouke Weewer 0 0 1 1
Rick Poortstra 0 0 1 1
Pieter Scharringa 0 0 1 1
Jan Dirk de Groot 0 0 1 1
Site Ferwerda 0 0 1 1
Franke Ferwerda 0 0 1 1
Pieter Vogels 0 0 1 1
Jouke Vlasbloem 0 0 1 1
Paul Dijkstra 0 0 1 1
Patrick Kramer 0 0 1 1
Lennard Terpstra 0 0 0

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers