contact zoeken wedstrijden

Wedstrijdagenda

Kaats(st)ers die zich opgeven voor de ranking gaan akkoord met de voorwaarden voor deelname aan de ranking.

Datum Wedstrijd Plaats
vr 23 juni 2017 Aangifte parturen Heren 2e serie 2017 Alle categorieën Vrije formatie Aangifte parturen Heren 2e serie 2017 Franeker 
Aangifte parturen Dames 2e serie 2017 Alle categorieën Vrije formatie Aangifte parturen Dames 2e serie 2017 Franeker 
za 24 juni 2017 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten Holwerd 
Heren 1e klasse Door elkaar loten Wijnaldum 
Door de lage deelname gaat deze wedstrijd niet door. Heren 2e klasse Door elkaar loten Na overleg met Tytsjerk is dit besloten. Tytsjerk 
Heren 50+ Afdeling poule Exmorra 
Heren 50+ Door elkaar loten + herk. Exmorra 
NK Dames Hoofdklasse Afdeling Wjelsryp 
Jongens Door elkaar loten A klasse Damwoude 
Jongens Door elkaar loten B + herk. Damwoude 
Schooljongens Afdeling Hallum 
Schooljongens Door elkaar loten + herk. afd. Hallum 
Schoolmeisjes Afdeling Raerd 
Schoolmeisjes Door elkaar loten + herk. afd. Raerd 
NK Pupillenjongens Afdeling Harlingen 
NK Pupillenmeisjes Afdeling Heerenveen 
Alle categorieën Door elkaar loten + herk. Alkmaar 
zo 25 juni 2017 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Berltsum 
Heren 1e klasse Vrije formatie onbep Dronryp 
Door de lage deelname gaat de wedstrijd niet door. Heren 30+ Door elkaar loten Na overleg met Witmarsum is dit besloten. Witmarsum 
Meisjes Door elkaar loten A klasse Arum 
Meisjes Door elkaar loten B + herk. Arum 
Welpenjongens Door elkaar loten A klasse Franeker 
Welpenjongens Door elkaar loten B + herk. Franeker 
Welpenmeisjes Door elkaar loten + herk. Hommerts-Jutryp 
vr 30 juni 2017 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Heerenveen 
za 01 juli 2017 Heren 1e klasse Vrije formatie onbep Itens 
Dames Hoofdklasse Jong Famme Mantgum 
Jongens Vrije formatie beperkt 16 part + herk. Baerd 
Jongens Vrije formatie rest part. + herk. Huns-Leons 
NK Schooljongens Afdeling Winsum 
NK Schoolmeisjes Afdeling Niawier-Metslawier-O. 
Welpenjongens Door elkaar loten A klasse Blije 
Welpenjongens Door elkaar loten B + herk. Blije 
Welpenmeisjes Door elkaar loten + herk. Blije 
zo 02 juli 2017 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Harlingen 
Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Peins 
(veld Wytgaard) Heren 2e klasse Vrije formatie onbep + herk. Reduzum 
Heren 30+ Door elkaar loten + herk. Minnertsga 
Heren 50+ Door elkaar loten B + herk. Minnertsga 
volledige wedstrijdlijst tonen

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers