Niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online
knkb fb oranjewoud
rabobank

bgdd
Nieuwsbrief KNKB - april 2019
Handschoenen
Enerverende ALV

Op 14 maart heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de KNKB plaatsgevonden. Het werd een enerverende avond waarbij veel besluiten zijn genomen die richting geven aan de toekomst van de kaatssport.

De belangrijkste punten:
- TeamNL is gehuldigd voor de fantastische prestaties in 2018.
- Vanaf 2019 worden bij alle categorieën meerdere parturen per afdeling toegestaan op de NK's.
- Aan het eenlingenbeleid wordt toegevoegd dat een vereniging per categorie, ongeacht het aantal partuur waarmee wordt deelgenomen aan de wedstrijd, maximaal 1 eenling op mag stellen. De deadline voor het indienen van een aanvraag binnen het eenlingenbeleid is 15 april.
- Vanaf 2020 worden er rankingpunten gegeven bij door elkaar loten wedstrijden. De hoogte daarvan worden nog bepaald.
- Vanaf 2020 wordt een verhouding van 20:10 van vrije formatie versus door elkaar loten wedstrijden nagestreefd. Om dit te realiseren zullen organiserende verenigingen van wedstrijdvorm moeten rouleren. Klassieke wedstrijden zijn door de vergadering hiervan vrijgesteld.
- Het prijzenbeleid wordt uit het reglement gehaald en omgezet in een richtlijn. Deze richtlijn wordt opgenomen in het draaiboek wedstrijddag.
- De Keats! blijft viermaal per jaar uitkomen. De eerste editie wordt samen met de keatsaginda uitgebracht op 26 april.
- De KNKB gaat werken aan een geïntegreerde wedstrijdagenda vanaf 2020 en er zal een pilot worden gedraaid met enkele federaties om meer regiogericht georganiseerd te zijn.ALV - DSC_3069


Kaatstrainers gezocht

Verschillende kaatsverenigingen zijn nog op zoek naar een kaatstrainer.
Ben jij of ken jij diegene met een trainersdiploma die nog tijd vrij heeft in de agenda?

De verenigingen die nog op zoek zijn:
KF "Boazum" uit Boazum, training op woensdag van 18.30 tot 19.00 uur. Contact: Boukje Venema, kf-boazum@hotmail.com. 

KF “Nije Kriich” uit Weidum, training idealiter op donderdagmiddag, maar als het voor donderdagavond of maandagmiddag makkelijker is kan dat ook. Contact: Laurens Lageveen, laurenslageveen@hotmail.com.

KV “Onder Ons” uit Easterlittens, trainingsavond is flexibel en nog niet vastgesteld. Contact: Keimpe Koldijk, k_y_koldijk@hotmial.com.

Keatsclub de Boer uit Stiens, training op donderdagavond. Contact: Hielke Miedema hielke.miedema@gmail.com. 

KF "It Partoer" uit Jelsum-Cornjum-Britsum, trainingen op maandagavond 18.00-20.00 uur. Contact: Gerke van der Werff, gerkevdwerff@gmail.com.

KV "Wez Wis" uit Raerd zoekt voor de jeugd ook een trainer. Contact: info@wez-wis.nl.
 Trainer


KNKB start selectie voor het jeugd EK

TeamNL zal deze zomer meedoen aan het Jeugd EK in Moita, Portugal.
Jeugd dat kans wil maken om geselecteerd te worden kan zich opgeven tot 11 april.
Meer informatie is hier te vinden.TeamNLJeugd1


Thema-avond "Meer resultaat met oefenstof op maat" op 15 april

De FB Oranjewoud kaatsacademie organiseert voor alle kaatstrainers de thema-avond 'Meer resultaat met oefenstof op maat'. Deze thema-avond vindt plaats op 15 april op het kaatsveld in St. Annaparochie. Deelname is gratis. Opgeven voor de thema-avond kan hier.


FB Oranjewoud Kaatsacademie groot


"Keatspraat" krijgt vervolg op 20 april

Na een mooie eerste editie van "Keatspraat" op 23 maart zal de tweede uitzending van dit mooie praatprogramma over het kaatsen plaatsvinden op zaterdag 20 april.


Keatspraat live


Seizoensopening KNKB op 24 april

Op woensdag 24 april wordt het kaatsseizoen geopend in Hotel Eetcafé Duhoux te Wirdum.

Oud topkaatser, ondernemer en tevens sponsor van de KNKB, Gerben Okkinga, zal het uitgenodigde gezelschap vertellen en enthousiasmeren over kaatsen, ondernemen en communicatie. Klokhuis-presentator en ook actief kaatser, Habtamu Emke de Hoop, zal een deel van de parturen die komend seizoen op het kaatsveld in actie gaan, voorstellen d.m.v. een interactieve parturenpresentatie.DSC_7226


3e wallbal-dorpencompetitie in aantocht

Het wallball groeit de laatste jaren enorm. Zowel de jeugd als de veteranen weten de weg naar de wallballcourts te vinden in Friesland. De KNKB is daarom drie jaar geleden gestart met de dorpencompetitie. Hierin kunnen alle afdelingen van de KNKB een of meerdere teams afvaardigen, waarmee gestreden kan worden om een titel bij de jeugd, de volwassenen en bij voldoende deelname de dames.

Voor meer informatie over de dorpencompetitie klikt u hier.

Aanmelden kan t/m 1 mei via wallball@knkb.nl

Voor vragen neem contact op met: j.siegersma@upcmail.nlIMGP3183


Keatswike

Van 8 t/m 15 juni wordt er weer volop gekaatst in Franeker tijdens de Keatswike!

Net als afgelopen jaren staan het Juwelier Kramer NK Junioren, Eresdé NK Senioren en de Zachtebal PC weer op het programma. Daarnaast keert het Provinciaal Schoolkaatskampioenschap weer terug op de woensdag.
De entree voor alle evenementen is gratis.  

Keurmeesters NK
Voor de NK's worden voor beide dagen keurmeesters gezocht. Bent u hiervoor beschikbaar? Geef dit door via info@knkb.nl.

Provinciale schoolkaatskampioenschappen
Het Provinciaal Schoolkaatskampioenschap is een wedstrijd voor basisscholen. Voorafgaande worden er in verschillende gemeentes en regio's voorrondes gehouden. Er is een wedstrijd voor jongensparturen (of gemengde parturen, max. één meisje) en een wedstrijd voor meisjesparturen.Flyer Kaatsweek 2019


Kaatsprojecten op scholen

Op 1 april heeft er een geslaagde thema-avond van het verenigingsondersteuningsteam plaatsgevonden.

Een van de onderwerpen op de agenda waren de schoolkaatsprojecten en Fryske Sport yn dyn Klasse (samenwerking KNKB en Sport Fryslân). De opzet van het schoolkaatsen is aangescherpt. Alle informatie omtrent de projecten kunt u lezen in dit boekje.

Gezocht:
Er worden trainers gezocht voor de schoolkaatsprojecten en voor Fryske Sport yn dyn Klasse. De trainingen vinden plaats tijdens de schooluren. Tevens is de KNKB op zoek naar een coördinator. Er kan contact opgenomen worden met Henk Haar, h.haar@knkb.nl voor meer informatie.Allard Hoekstra verkozen tot sportman 2018 van Waadhoeke

De gemeente Waadhoeke heeft de jaarlijkse sportprijzen uitegereikt. Allard Hoekstra en de pupillen van Sint Annaparochie vielen hierbij in de prijzen. Meer over deze avond vindt u hier.


Schermafbeelding 2019-03-25 om 21.07.20


Algemene wedstrijdzaken

Wedstrijdagenda
De wedstrijdagenda is ingelezen en zichtbaar op de website. Alle wedstrijden vindt u hier.
In de agenda is een pilot opgenomen voor de wedstrijden in Holwerd (27 april) en Makkum (22 juli). Deze wedstrijden zullen bij de heren een senioren onbeperkt wedstrijd worden waarbij de hoofdklasse kaatsers op functie uitgezet zullen worden over de gehele lijst. Iedere heer die deze dag kan en wil kaatsen, kan dus meedoen!

Opgave
In het algemeen kan er voor KNKB-wedstrijden opgegeven worden tot maandag 19.00. Wedstrijden die doordeweeks plaatsvinden kennen vaak een opgave tot zaterdag 19.00 uur.

Wedstrijdlijsten
De wedstrijdlijsten van de rankingcategorieën, Heren 30+ en Heren 50+ worden op dinsdagavond vanaf 19.00 uur geloot op het bondsbureau. De loting is altijd openbaar. De overige categorieën worden door verschillende lotingsgroepen thuis geloot. De lijsten van deze categorieën worden op woensdag 18.00 uur gepubliceerd.

Handschoenkeuringen
Op maandag 8 april is de eerste handschoenkeuring van 2019. Er zijn geen wijzigingen in het beleid rondom de invoer van de nieuwe handschoen. Het overzicht van handschoenkeuringen vindt u hier.Veilig sporten

AED, toegang veld voor ambulance enz.
En heeft uw vereniging de beschikking over een EHBO koffer? Is er in de nabijheid van uw sportveld een AED beschikbaar en zijn er mensen beschikbaar die in geval van nood een reanimatie toe kunnen passen? Heeft de ambulance toegang tot uw sportveld? Allerlei vragen waar we vaak niet bij stil staan.  

Veiligheid (kwaadpalen) speelveld
Tot slot vragen wij aandacht voor de veiligheid in en rondom het kaatsveld. Met name uitstekende delen bij kwaadpalen kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen. Dit geldt ook voor het te dicht op het speelveld plaatsen van banken.
Wilt u bovenstaande zaken bespreken binnen uw bestuur en waar mogelijk maatregelen treffen. Met elkaar hebben we de zorg voor een veilig sportklimaat.AED


Interessante artikelen op onze website

KNKB klopt op deur van ander beleid
Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Henk Bootsma
Lees verder

"Oan de keukentafel" bij Akkelyna, Everdyna en Fokke de Haan
Foto & video: KNKB Media
Lees verder

Kaatsers in de prijzen bij verkiezing sporters Waadhoeke
Foto en Video KNKB Media
Lees verder

"Oan de keukentafel" bij Henk Bootsma
Foto & video: KNKB Media
Lees verder

KNKB start selectie voor Jeugd EK
Lees verder
Volg ons op:

twitter facebook youtube

Klik hier als u zich wilt afmelden op deze nieuwsbrief