Niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online
knkb fb oranjewoud
rabobank

bgdd
Nieuwsbrief KNKB - mei 2020
Kaatsblokje2
Kaatstrainen en competitiekaatsen (in aangepaste vorm) is weer mogelijk!

Het door NOC*NSF opgestelde protocol ‘verantwoord sporten’ biedt ruimte voor eigen alternatieve kaatsactiviteiten bij de plaatselijke kaatsverenigingen. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen. De KNKB adviseert haar aangesloten leden dat er ruimte is voor kaatstraining en competitiekaatsen.


Aangepast veld Corona


Kaatswedstrijden in 2020

De KNKB heeft besloten om alle regio- en KNKB-wedstrijden (zowel jeugd als senioren) tot 1 september 2020 te schrappen. De KNKB is van mening dat er geen sprake kan zijn van prestatiesport binnen een anderhalve meter context. De richtlijn ‘ruimte en verplaatsing’ (RIVM) speelt eveneens een grote rol in het besluit.

Of het kaatsseizoen wordt verlengd na 1 september is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus en hiermee samenhangend de overheidsbesluiten. Intern zullen we een alternatieve verkorte wedstrijdagenda onderzoeken. Draagvlak en mogelijkheden bij verenigingen en kaatsers zijn hierbij eveneens van belang.

Of er binnen verenigingen ledenwedstrijden georganiseerd kunnen worden wordt op dit moment onderzocht, hierover is intensief contact met NOC*NSF. Ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Betreffende de komende periode hanteert de KNKB bovenstaande uitgangspunten met het zogenaamde ‘nee, tenzij principe’. Hiermee verwijzend naar mogelijke nieuwe en verruimende overheidsmaatregelen.corona


Informatieve documenten over kaatsen in Coronatijd

De KNKB heeft een document samengesteld met vragen en antwoorden, de FAQ. Daarnaast is een kaatsprotocol opgesteld. Dit protocol is gebasseerd op het sportprotocol van NOC*NSF. Verder heeft NOC*NSF een checklist voor verenigingen die weer aan de slag willen ontwikkeld. 

Alle documenten op een rij:
FAQ
Kaatsprotocol
Sportprotocol
Checklist voor verenigingenvraag-antwoord
Algemene Vergadering KNKB mogelijk half juli

In de eerste helft van juli wil de KNKB haar jaarvergadering proberen te organiseren.


Vergaderen


Keatsboek 'De Opgoaier'

Een onderdeel van #welpen2020 is Keatsboek ‘De Opgoaier’. Het online boek is een ondersteuning voor iedereen die kaatslessen geeft. Iedere week komt er een nieuwe aflevering online.

Volg keatsboek ‘De Opgoaier’ op Facebook (@keatsboekdeopgoaier) en abonneer op YouTube (Keatsboek De Opgoaier).

Meer info via: Afke Hijlkema: , coördinator Kaatsacademie.Keatsboek oefening


Keatsboek De Opgoaier


Keats!

Begin juni ontvangt ieder huishouden met een lid van de KNKB weer de Keats!. Deze eerste editie van 2020 bevat prachtige verhalen en foto’s van alles wat onze sport zo mooi maakt. Eén dezer dagen verschijnt er een ‘trailer’ op Facebook waarin zichtbaar wordt wat u kunt verwachten aan onderwerpen. Er zal dit jaar geen keatsaginda worden verstrekt. 


Keats! klein


Communicatie KNKB

Het is, op zijn zachtst gezegd, een bijzondere tijd. Ook in deze tijd proberen wij iedereen op de hoogte te houden voor wat betreft het sporten in relatie tot de Coronacrisis/-maatregelen. Dit doen we door middel van deze nieuwsbrieven, maar ook via mailings en onze sociale media kanalen.

Volg je ons nog niet via onze social media? Via Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn houden we je op de hoogte.social-media-kansa-online-marketing-communicatie


Eenlingenbeleid

De aanvraagtermijn voor het eenlingenbeleid is verlengd tot 1 augustus. Er van uitgaande dat de KNKB haar Algemene Vergadering kan organiseren in juli en met het oog op afdelingswedstrijden die mogelijk in september nog plaats gaan vinden/ zullen worden ingepland. 


Schoolkaatsprojecten

Nu de scholen weer opengaan en er meer ruimte is gekomen voor kinderen om samen te sporten zal worden bekeken of enkele schoolkaatsprojecten alsnog opgestart kunnen worden. Dit zou mogelijk kunnen bij scholen die dit in hun drukke lesprogramma in willen en kunnen passen en waar er de wens bij zowel de school als de vereniging is om dit alsnog te realiseren. Er kan contact opgenomen worden via info@knkb.nl als een vereniging hierover overeenstemming heeft met de school.


Spot Omrop Fryslân

Van 30 april t/m 2 mei heeft er iedere avond meerdere keren een spot van de KNKB op Omrop Fryslân gedraaid. Tige tank aan de Omrop dat zij deze spot over en voor het kaatsen in de huidige situatie hebben gepubliceerd via hun tv-kanaal. Wellicht heb je hem voorbij zien komen. Zo niet? Hier kun je hem terug zien.


Omrop Fryslan logo plat


Sponsornieuws

Sponsoren badankt KNKB


Interessante artikelen op onze website:

Besluiten en adviezen KNKB over trainen, competitie, wedstrijden en AV
Lees verder
Digitaal oefen kaatsboek
Foto: Afke Hylkema
Video: KNKB Media
Lees verder

Column balkearder (62)
Tekst en foto: Rynk Bosma

 
Lees verder

Louise Krol over kaatsloze periode
Video: KNKBTV
Lees verder

Pleisters!
Foto: Anne Waterlander (x-lent.nl)
Lees verder

Volg ons op:

twitter facebook youtube youtube youtube

Klik hier als u zich wilt afmelden op deze nieuwsbrief