Niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online
knkb fb oranjewoud
rabobank

bgdd
Nieuwsbrief KNKB - april 2020
DSC01187
Coronavirus heeft grote impact op de kaatssport

De berichtgevingen over de impact van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen volgen elkaar in een snel tempo op. Ook de kaatssport wordt hierdoor getroffen. Enerzijds door het verbod op evenementen tot 1 juni, anderzijds door het verbod op samenkomsten waaronder trainingen t/m 28 april en mogelijk langer. 

De KNKB houdt zich aan de maatregelen van de overheid en is veel in contact met NOC*NSF die adviezen geeft over hoe met de situatie om te gaan in de sport. 

Op basis van berichtgeving van de overheid, adviezen RIVM en NOC*NSF heeft de KNKB besloten alle activiteiten (zoals vergaderingen, bijeenkomsten, trainingen en opleidingen) tot 1 juni te annuleren en het wedstrijdseizoen niet voor 20 juni te laten beginnen. 

De KNKB geeft de verenigingen en kaatsscholen als advies mee deze data ook aan te houden. Dit is echter geen verplichting, daarvoor gelden de data 28 april en 1 juni. 

In deze nieuwsbrief komen verschillende items terug die te maken hebben met de ontstane situatie, zo vindt u o.a.:
- FAQ
- Invulling restant wedstrijdseizoen
- Schoolkaatsprojecten
- Eenlingenbeleid
- Handschoenkeuringen
- Annulering seizoensopening
- WK kaatsen
- #StayAtHomeChallenge
- Keatspraat
- Bijeenkomsten Topsport i.s.m. Keatsmuseum

Daarnaast nog informatie over:
- Keatsboek "De Opgoaier"FAQ

De Coronacrisis met de genomen maatregelen en verschillende gegeven adviezen roept vragen op bij kaatsers, kaatsvolgers en bestuurders. Dit is heel begrijpelijk. Op het bondsbureau is een verzameldocument gemaakt met veelvoorkomende vragen en bijbehorende antwoorden. U kunt het document hier lezen. Het betreft een dynamisch document. Het document wordt aangepast en aangevuld zodra daar aanleiding toe is. U kunt het document ook altijd raadplegen via onze website. Ga dan naar www.knkb.nl, Actueel, Bondsnieuws. 


vraag-antwoord


Invulling restant wedstrijdseizoen

Invulling seizoen en NK's
De KNKB wil het kaatsseizoen zo veel als mogelijk verkaatsen zoals origineel gepland. Dit betekent dat, op het NK senioren en NK junioren na, wedstrijden voor 20 juni komen te vervallen. Wedstrijden vanaf 20 juni blijven allemaal ingepland staan. Dit betekent dat ook de NK's de originele datum blijven behouden. Voor het NK junioren en NK senioren zal de komende periode worden bekeken wanneer deze alsnog ingepland kunnen worden. 

Ranking(wedstrijden)
Om een goedwerkende ranking voor de heren en dames te kunnen blijven garanderen met daarbij 8 vrije-formatieresultaten zal bij de hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse gekeken gaan worden naar de mogelijkheden om enkele door-elkaar-loten-wedstrijden om te zetten naar vrije formatie. Het bondsbureau zal vanaf volgende week actief contact opnemen met verenigingen die een dergelijke wedstrijd organiseren. Tevens zal voor die klassen gekeken worden naar invulling van de laatste gaatjes door verenigingen die nu in mei of begin juni hun wedstrijd niet kunnen organiseren te benaderen. 

Geen gemeentelijke en provinciale kampioenschappen schoolkaatsen
Helaas kunnen door de Coronacrisis de gemeentelijke schoolkaatskampioenschappen (en daarmee voorrondes) en provinciale schoolkaatskampioenschappen geen doorgang vinden. DSC_3897


Geen schoolkaatsprojecten

Jammer genoeg kunnen door de coronacrisis de (meeste) schoolkaatsprojecten dit jaar niet gerealiseerd worden. De projecten (die nog niet waren aangevangen) zullen allemaal worden doorgeschoven naar 2021. Dit betekent dat er voor 2021 geen plaats is voor nieuwe scholen. Er zullen dit jaar geen kosten in rekening worden gebracht.


Eenlingenbeleid - uitstel uiterste aanvraagdatum

Ook dit kaatsseizoen kunnen jeugd- en juniorenkaatsers gebruik maken van het eenlingenbeleid. 

De uiterste aanvraagdatum hiervoor wordt opgeschoven. Dit heeft te maken met besluiten die tijdens de nog te organiseren Algemene Vergaderingen genomen zullen worden omtrent de gebiedsindeling en het opnemen van één eenling per partuur of per categorie. 

De nieuwe uiterste aanvraagdatum zal na de AV en voor aanvang van het wedstrijdseizoen zijn. Uiteraard mogen aanvragen die 'niet anders dan anders' zijn wel gewoon al worden ingediend. Handschoenkeuringen

In ieder geval tot 1 juni zullen er geen handschoenkeuringen zijn. De eerstvolgende keuring die staat ingepland is op 8 juni. Het bondsbureau zal met de werkgroep gaan kijken naar de mogelijkheden voor een extra handschoenkeuring voor aanvang van het seizoen zodat alle kaatsers met een nieuwe handschoen voldoende gelegenheid hebben deze voor het seizoen te keuren. 


Handschoenen


Annulering seizoensopening

Hierbij willen we u informeren dat de seizoensopening die op 22 april gepland stond, NIET doorgaat vanwege het coronavirus. De genodigden zijn hier inmiddels van op de hoogte. Wij willen u laten weten dat wij erg meeleven met degene die, op wat voor manier dan ook, worden getroffen door het virus of anderzijds door de genomen maatregelen. Veel succes en sterkte in deze bizarre tijd!


Seizoensopening geannuleerd


WK Kaatsen uitgesteld, nu in 2021

De Belgische Nationale Kaatsfederatie (NK-FNJP) en de stad Aat hebben in onderling overleg met de internationale instanties (o.a. CIJB) beslist om de organisatie van het WK kaatsen met een jaar uit te stellen.

De organisatoren zijn van mening dat het risico te groot zou zijn dat meerdere landen moeten afhaken rekening houdend met de wereldcrisis van het virus covid-19. Anderzijds kunnen de spelers zich niet correct voorbereiden omwille van de isoleringsmaatregel en was het dus meer dan logisch om dezelfde beslissing te nemen als voor de EK voetbal en de Olympische Spelen.#StayAtHomeChallenge

De #StayAtHomeChallenge kan jullie niet ontgaan zijn en heeft ook het kaatsen bereikt. Na het eerst filmpje van Enno Kingma gingen verschillende bekende gezichten uit de kaatswereld deze uitdaging aan. Er volgden nog vele originele, creatieve en grappige filmpjes. Toch werd er een serieus signaal afgegeven van volg de gezondheidsinstructies en was regelmatig je handen. Keurig!

Via onze Facebookpagina kunt u verschillende filmpjes bekijken.StayAtHomeChallengeSjoerd


Dit seizoen geen Keatspraat meer

Het bestuur van Eénhoorn heeft besloten voorlopig geen programma’s te maken met gasten.
Dit betekent ook gelijk dat dit seizoen van Keatspraat voorbij is.
 
Wij willen een ieder bedanken die heeft geholpen om deze uitzendingen mogelijk te maken. Dit geldt natuurlijk ook voor onze trouwe luisteraars.
 
We hopen iedereen volgend seizoen weer te mogen begroeten tijdens de nieuwe uitzendingen van Keatspraat. Bijeenkomsten Topsport i.s.m. Keatsmuseum geannuleerd

Helaas moeten we u ook informeren dat de drie bijeenkomsten over topsport in mei, juli en oktober dit jaar niet doorgaan. De genodigden zijn hier inmiddels van op de hoogte. Het is de bedoeling dat deze bijeenkomsten gaan plaatsvinden in 2021 in Theater de Koornbeurs. Bij deze bijeenkomsten zou ook een nieuw boek van Pieter Breuker gepresenteerd worden. Dit boek zal nog wel worden uitgebracht. Meer informatie zal t.z.t. worden verstrekt. 


Keatsboek "De Opgoaier" gelanceerd!

Een onderdeel van project #Welpen2020 is Keatsboek "De Opgoaier". Dit online boek is een ondersteuning voor iedereen die kaatslessen geeft. De oefening zijn gemaakt van beginner naar gevorderde kaatsers. Dus voor iedereen!
 
Hiermee is altijd snel een leuke oefening bij de hand dus vlot een les samen te stellen. Iedere week komt er een oefening online. Volg ons op Facebook en abonneer op YouTube om vanaf nu helemaal up-to-date te zijn van de ons lesmateriaal! 
 
Meer info via Afke Hijlkema: .
Het youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCQjFalm4F_rzFWkxCSuMgbgKeatsboek De Opgoaier


Interessante artikelen op onze website:

FAQ - Corona en de kaatssport
Lees verder
WK kaatsen uitgesteld!
Lees verder
Update maatregelen i.v.m. Coronavirus
Uitstel kaatsseizoen tot 20 juni 2020
Lees verder

Digitaal oefen kaatsboek
Foto: Afke Hylkema
Video: KNKB Media
Lees verder

Taeke Triemstra weet zelf wel hoe hij moet kaatsen
Tekst: Rynk Bosma
Foto: X-lent for you
Lees verder

Volg ons op:

twitter facebook youtube

Klik hier als u zich wilt afmelden op deze nieuwsbrief