contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten B + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum04-08-2013
Tijd10:00
Categorie| Schooljongens A/B
SoortDoor elkaar loten
VerenigingV.v.V. TZUMMARUM
PlaatsTzummarum
Scheidsrechter
1 Corné Tuinenga BERLTSUM
Nanne Rijpstra STIENS
2 Libbe Mud WERGEA
Lars Wijma MAKKUM FR
3 Jarno Hoonstra LEEUWARDEN
Lars Onrust MAKKUM FR
4 Willem van Abbema SCHETTENS
Foeke Jan Raap RAERD
5 Stefan van der Meer BAARD
Jens Visser MINNERTSGA
6 Tijs Dijkstra INGELUM
Harmen Schuitmaker SLAPPETERP
7 Jan Sijtsma WOMMELS
Mike van den Berg GROU
8 Jort Norder FRANEKER
Gerben de Boer GAAST
9 Gerard de Vries BITGUM
Thomas Jarno Miltenburg BOLSWARD
10 Fokke Pieter Alberda DRONRYP
René de Haan FRANEKER
11 Sander Gerbrandy HOMMERTS
Wieberen Bruinsma INGELUM
12 Wesley Vriesema MINNERTSGA
Hessel Agema KOARNJUM
13 Sjoerd Keizer TZUMMARUM
Thom Buwalda DRONRYP
14 Lennard Terpstra DRONRYP
Timen van Gelderen GAUW
15 Siard Bloemsma FRANEKER
Max Dirk van Wigcheren BERLTSUM
16 Fokke Zwart MENAAM
Evert Auke Hiemstra MENAAM
17 Ype Bert van der Logt MAKKUM FR
Yannick de Bruin DRONRYP
18 Arnout Meijer WOMMELS
Jildert Stellingwerf FERWOUDE
19 Gabe-Jan van Popta LOLLUM
Bouke Willem Tuinman DRONRYP
20 Wytze Wassenaar WIER
Alwin v.d. Weerdt MAKKUM FR
21 Paul Dijkstra BITGUMMOLE
Jelle Pieter van de Walt TZUMMARUM
22 Thomas Miedema GROU
Menno van der Weide KOARNJUM
23 Robin van der Weg WOMMELS
Jelmer Boomsma MINNERTSGA
24 Niels Miedema IDSEGAHUIZUM
Jesse de Jong GROU
25 Niels Jensma MINNERTSGA

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers