contact zoeken wedstrijden

onbeperkt Heren 2e klasse Vrije formatie op korbalveld WIK'34-Badhuisweg/Kleine Laan

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum07-07-2013
Tijd11:00
Categorie| Heren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingKV NUT EN NOCHT
PlaatsDamwald
Scheidsrechter
1 Jan Sipke Tuinman DRONRYP
Jelmer Westra BERLTSUM
Johan Diertens DRONRYP
2 Yme van der Graaf MENAAM
Jan Bauke Tolsma ARUM
Krijn Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
3 Rein Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
Willem Heeringa TZUMMARUM
Pytrik van Rosendal STIENS
4 Arjen van der Zee FIRDGUM
Niels van der Wal DEINUM
Gosse Beeksma KOARNJUM
5 Haaye Pieter Miedema HILAARD
Kees Sytema DEINUM
Hindrik Sytema DEINUM
6 Jelmer Hofstee WJELSRYP
Frederik van der Meij BERLTSUM
Douwe Anema NES GEM DONGERADEEL
7 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Michel v.d. Veen FRANEKER
Jelte Visser SEXBIERUM
8 Jacob Lei PAESENS
Wiebe Wessel Bos ANJUM
Wytse Kuipers HANTUM
9 Redmer Strikwerda WOMMELS
Allard Hoekstra FRANEKER
Pieter van der Schoot SEXBIERUM
10 Gerard Hiemstra MARSUM
Geert Boomstra LEEUWARDEN
René Talsma LEEUWARDEN
11 Elgar Boersma FOUDGUM
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Roel Hoekstra TERNAARD
12 Sjouke Hellinga DAMWALD
Renze Bloem DAMWALD
Gosse Hellinga DAMWALD

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers