contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten herkansing

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum28-08-2011
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingNUT EN NOCHT
PlaatsDamwald
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Remco Miedema IDSEGAHUIZUM
Pieter M. Vrij BERLTSUM
Marco de Graaf WOMMELS
2 Jorrit Joustra WINSUM FR
Pytrik van Rosendal STIENS
René Boschma BOLSWARD
3 Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
Jacob van der Bos HOLWERD
Pieter de Vries WOMMELS
4 Remco Dijkstra BERLIKUM FR
Jesse Rinia MAKKUM FR
Simon Brolsma TZUMMARUM
5 Wierd Baarda DRONRYP
Sander Hoekstra TZUM
Noa van Gils DRONRYP
6 Rein Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
Sybren Blanksma DRONRYP
Jan Jetse Visser MENAAM
7 Sieb Driessen MINNERTSGA
Hesling Seepma OOSTERNIJKERK
Tjitte Folkertsma WONS
8 Richard Tamminga HURDEGARYP
Jelte Drijfhout POPPENWIER
Sjoerd Rijpkema BOLSWARD
9 Patrick Nauta BERLIKUM FR
Harm Smit REDUZUM
Willem Rondon BERLIKUM FR
10 Marten Bergsma MINNERTSGA
Doede Rients Okkema EASTEREIN
André van Dellen BERLIKUM FR
11 Arjen van der Zee FIRDGUM
Jerom Albartus Meinen TERSOAL
Willem Siebe Hilverda NIJLAND
12 Sander Kingma DRONRYP
Emiel Wijma MAKKUM FR

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers