contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten A klasse 3 tallen

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum17-07-2011
Tijd11:00
CategorieSchooljongens
SoortDoor elkaar loten A-klasse
Vereniging'T CENTRUM
PlaatsOude Leije
Scheidsrechter
1 Laas Pieter van Straten FINKUM
Joran Gerbranda SEXBIERUM
Wiebe Dijkstra ANJUM
2 Dirjan Bouma GROU
Rykhelt Smink BAAIUM
Ruben Eijzenga BERLIKUM FR
3 Marco de Groot FRANEKER
Kevin Jordi Hiemstra STIENS
Wybren Postma INGELUM
4 Gerrit Winkel STIENS
Pieter Sijtsma WOMMELS
Jelmer Plantenga ALDE LEIE
5 Mark Jan IJkema SEXBIERUM
Remco Schiphof SINT JACOBIPAROCHIE
Rémon Tie Bouma EASTEREIN
6 Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
Nick Leistra TZUMMARUM
Simen Bootsma MAKKUM FR
7 Jehannes Gietema AKKRUM
Wout Zijlstra FOLSGARE
Klaas Pier Folkertsma WONS
8 Gideon Swanson SINT JACOBIPAROCHIE
Jimmy Geertsma DRONRYP
Jisse Kemper BERLIKUM FR

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers