contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten herkansing

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum21-05-2011
Tijd10:00
Categorie| Schooljongens A/B
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV MINNERTSGA
PlaatsMinnertsga
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Jetze Lutzen Plantenga HIJUM
Jesper Bokma SINT JACOBIPAROCHIE
2 Cathrinus van Wieren RIED
Hidde Smidt HOLWERD
3 Jan-Sjouke Weewer SEXBIERUM
Willem Ruisch STIENS
4 Sjoerd Smits BRITSUM
Warner Herrema MENAAM
5 Tjisse Poelstra MINNERTSGA
Pieter Sijtsma WOMMELS
6 Nick Leistra TZUMMARUM
Piter van der Ploeg HOLWERD
7 Fedde Okkinga ARUM
Johan Hibma ARUM
8 Rense Sijbesma DRONRIJP
Gertjan Bootsma ITENS
9 Joran Gerbranda SEXBIERUM
Wybren Postma INGELUM
10 Sil Leystra WESTHOEK
Durk Scheen RIED
11 Wiebe Dijkstra ANJUM
Wieger Nutte Visser ANJUM
12 Wout Zijlstra FOLSGARE
Bonne Hijlkema JORWERT
13 Anton Born BERLIKUM FR
Robert Broeders RIED
14 Habtamu Emke de Hoop WOMMELS
Justin Haarsma HARLINGEN
15 Jelmer Plantenga ALDE LEIE
Ids Poelstra MINNERTSGA
16 Lex Potma HOMMERTS
Thomas Kleefstra BOER
17 Kevin Jordi Hiemstra STIENS
Jari Brander FRANEKER
18 Tiede Draijer TZUMMARUM
Edwin Miedema PEINS
19 Klaas Pier Folkertsma WONS
Roeland Damsma BOLSWARD
20 Niels Terpstra BERLIKUM FR
Fernando de Boer DRONRIJP
21 Auke Boomsma MORRA
Wessel Miedema BERLIKUM FR
22 Sjoerd Visser HOLWERD
Jelmer Swart SINT JACOBIPAROCHIE
23 Ruben Eijzenga BERLIKUM FR
Sido Altenburg GROU
24 Johan Schilt MINNERTSGA

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers