contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten del B+verlr

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum31-07-2010
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens (R)
SoortDoor elkaar loten
Vereniging
PlaatsBritsum
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Robert Broeders RIED
Jolt Vollema PEINS
2 Gerlof Jansma DRONRIJP
Sierd Pieter Bottinga BEETGUM
3 Klaas Bosma MAKKUM FR
Rick de Warle WJELSRYP
4 Jan-Ytse van de Beek ENGELUM
Tiede Draijer TZUMMARUM
5 Marc Burger WITMARSUM
Jelle Deelstra WYTGAARD
6 Sjaak Bakker ACHLUM
Niek Boelens DAMWALD
7 Durk Scheen RIED
Gabe Sytema DEINUM
8 Jimmy Geertsma DRONRIJP
Ids Poelstra MINNERTSGA
9 Thomas Kleefstra BOER
Gertjan Bootsma ITENS
10 Libbe Mud WERGEA
Roel Pieter de Jong RIED
11 Redmer Wolters WYTGAARD
Jan Tijtsma ANJUM
12 Lieuwe v.d. Werff CORNJUM
Jurre Rinia MAKKUM FR
13 Jari Brander FRANEKER
Bouke Willem Tuinman DRONRIJP
14 Tjisse Poelstra MINNERTSGA
Ype Akkerman SINT JACOBIPAROCHIE
15 Wiard Bruinsma BRITSUM
Rients Smink BAAIUM
16 Corné Tuinenga BERLIKUM FR
Mente de Boer NIJLAND
17 Symen de Boer WERGEA
Sito Wagenaar HIJUM
18 Ferry Meijer TYTSJERK
Djurre Seerden FRANEKER
19 Jacob Kuiphof DEINUM
Harm de Vries TZUMMARUM
20 Rense Sijbesma DRONRIJP
Sjoerd Smits BRITSUM
21 Jelmer de Boer IJLST
Menno Sweering FOLSGARE
22 Remco Dooper WITMARSUM
Hein Joostema BERLIKUM FR
23 Jetze Lutzen Plantenga HIJUM
Wesley Bollema FRANEKER

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers