contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Uitnodiging

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum18-07-2009
Tijd10:00
CategorieSchooljongens
SoortUitnodiging
VerenigingDE KEATSEBAL
PlaatsWijnaldum
Scheidsrechter
1 Mart van der Molen WITMARSUM
Gerrit Scharringa WJELSRYP
Jelle de Vries WOMMELS
2 Pieter van der Schoot SEXBIERUM
Emiel Wijma MAKKUM FR
Remco Dijkstra BERLIKUM FR
3 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Remmelt Bouma WEIDUM
Arjen van der Zee FIRDGUM
4 Wierd Baarda DRONRIJP
Hesling Seepma OOSTERNIJKERK
Bouke Fopma WOMMELS
5 Marten Bergsma MINNERTSGA
Doede Rients Okkema EASTEREIN
Patrick Banning SINT ANNAPAROCHIE
6 Pytrik van Rosendal STIENS
Jesper de Groot SINT ANNAPAROCHIE
Jesse Rinia MAKKUM FR
7 Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
Rein Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
Herre de Vries MINNERTSGA
8 Patrick Nauta BERLIKUM FR
Richard Tamminga HURDEGARYP
Sieb Driessen MINNERTSGA

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers