contact zoeken wedstrijden

Jong Seunen Schooljongens Door elkaar loten

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum23-08-2008
Tijd10:00
CategorieSchooljongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingEENDRACHT
PlaatsHarlingen
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Rein Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
Remco Miedema RIED
Thomas Kuperus JORWERT
2 Jorrit Joustra WINSUM FR
Jacco Kooistra EASTEREIN
Jan Schurer ARUM
3 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Kees van der Schoot SEXBIERUM
Jelte Vis ARUM
4 Frans Dooper WITMARSUM
Rick Rusticus DRONRIJP
Lennard Ringnalda STIENS
5 Ramon Hoogerhuis TZUMMARUM
Andries Jensma WESTHOEK
Jordy Miedema SINT ANNAPAROCHIE
6 Henk van der Meer LEKKUM
Jan Piet v.d. Wal OUDE LEIJE
Christian de Haan FRANEKER
7 Jacob van der Bos HOLWERD
Jelle Scharringa WJELSRYP
Rutger-Jan Hazelhoff LEKKUM
8 Tjitse Ben Hoekstra HARLINGEN
Franke Jongboom DRONRIJP
Willem Miedema HITZUM
9 Jan Bauke Tolsma ARUM
Albert-Douwe Spoelman DEINUM
Willem Heeringa TZUMMARUM
10 Geart Jan Karsten HARTWERD
Kars Zeinstra FRANEKER
Meindert Attema FERWOUDE
11 Jesper de Groot SINT ANNAPAROCHIE
Hendrik Zeinstra FRIENS
Hendrik Bouwhuis BOLSWARD
12 Remco Kuperus DRONRIJP
Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Simon Hooisma HARLINGEN
13 Jan Friso Bruinsma WOMMELS
Arjen van der Zee FIRDGUM
Allard Hoekstra FRANEKER
14 Jan Sipke Tuinman DRONRIJP
Jelle de Vries WOMMELS
Lars Breeuwsma FOLSGARE
15 Jesse van der Molen WITMARSUM
Patrick Miedema PEINS
Pytrik van Rosendal STIENS
16 Wietse Fopma WOMMELS
Enno Kingma WESTHOEK

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers