contact zoeken wedstrijden

Pupillenmeisjes Door elkaar loten verliezersronde

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum30-08-2008
Tijd10:00
CategoriePupillenmeisjes
SoortDoor elkaar loten
Vereniging'T MOAT KINNE
PlaatsTernaard
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Marije Miedema HITZUM
Esmee van der Vies SINT ANNAPAROCHIE
2 Jildou Sweering FOLSGARE
Vera Eekma BOLSWARD
3 Lilijan Kingma SINT ANNAPAROCHIE
Nieske Hoekstra REAHUS
4 Anouk Tolsma DRONRIJP
Saskia Leistra TZUMMARUM
5 Elma Breeuwsma FOLSGARE
Franke Jager DRONRIJP
6 Marrit Zeinstra PEINS
Arlene Anouk Smits JIRNSUM
7 Lisa Hofstra WJELSRYP
Iska Antsje van der Vlugt WITMARSUM
8 Jildou van Dijk MINNERTSGA
Regina Sandstra EASTEREIN
9 Akkelyna de Haan WIER
Rixt Keuning WIUWERT
10 Everdyna de Bouma-Haan WIER
Renske Kalsbeek GROU
11 Ilse Tuinenga BERLIKUM FR
Davita Romers WOMMELS
12 Elly Hofman DRONRIJP
Alina Brandsma GOENGA
13 Nyncke Pytsje Terpstra EASTEREIN
Sanne Rixt Jorritsma EASTEREIN
14 Baukje Kroodsma ENGWIERUM
Marleen Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
15 Jeske de Boer AKKRUM
Jildou Bervoets WOMMELS
16 Janieke Popma BLAUWHUIS
Anna v.d. Hoek EE
17 Anne van der Hem JORWERT
Anne Nieke Bergsma MINNERTSGA
18 Hendrieke van der Schoot SEXBIERUM
Jeanette Jansma DRONRIJP
19 Arjanne Schaafsma EASTEREIN
Dian Dijkstra EASTEREIN
20 Lieze Braaksma MENALDUM
Sandra Schat SINT JACOBIPAROCHIE
21 Pytrik Visser SEXBIERUM
Lisanne Folkertsma FOLSGARE
22 Rixt Hettinga TJALHUIZUM
Cyntha Bouma BUITENPOST

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers