contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten B met verliezer

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum03-08-2008
Tijd10:00
CategorieSchooljongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKC DE BOER
PlaatsStiens
Scheidsrechter
1 Pieter Machiel Vrij BERLIKUM FR
Geart Jan Karsten HARTWERD
2 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Jesper de Groot SINT ANNAPAROCHIE
3 Hessel Braaksma MENALDUM
Jelle de Vries WOMMELS
4 Johannes Bonnema TZUMMARUM
Hendrik Zeinstra FRIENS
5 Thomas Visser TERWISPEL
Sjoerd Bakker ACHLUM
6 Sander Hoekstra TZUM
Frans Dooper WITMARSUM
7 Andries Jensma WESTHOEK
Rein Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
8 Sieb Driessen MINNERTSGA
Stef de Graaf TZUMMARUM
9 Pytrik van Rosendal STIENS
Ale v.d. Galiën VROUWENPAROCHIE
10 Thomas Kuperus JORWERT
Albert-Douwe Spoelman DEINUM
11 Jorrit Joustra WINSUM FR
Martijn de Haan FRANEKER
12 Tjitte Folkertsma WONS
Jordy Miedema SINT ANNAPAROCHIE
13 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Henk van der Meer LEKKUM
14 Remco Miedema RIED
Lars Breeuwsma FOLSGARE
15 Patrick Miedema PEINS
Janpiet v.d. Wal OUDE LEIJE
16 Jelte Vis ARUM
Arjen van der Zee FIRDGUM
17 Jacob van der Bos HOLWERD
Hielke Felkers STIENS

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers