contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B met verliezer

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum20-07-2008
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens (R)
SoortDoor elkaar loten
VerenigingIRNSUM
PlaatsJirnsum
Scheidsrechter
1 Remco Dijkstra BERLIKUM FR
Jan Peter Bootsma ITENS
2 Gerrit Scharringa WJELSRYP
Johannes van der Meer TYTSJERK
3 Herre de Vries MINNERTSGA
Kars Eekema DRONRIJP
4 Henk Jan de Jong BEETGUMERMOLEN
Ewald Seepma OOSTERNIJKERK
5 Johan Hibma ARUM
Roy van den Berg GROU
6 Jorrit Meinsma JORWERT
Hylke Flapper HIDAARD
7 Hidde Folkertsma PINGJUM
Jan Arjen Vrieswijk HANTUM
8 Jelmer Plantenga OUDE LEIJE
Stef de Warle WJELSRYP
9 Willem Ruisch STIENS
Joran Gerbranda SEXBIERUM
10 Marco de Groot FRANEKER
Piter van der Ploeg HOLWERD
11 Jelte Drijfhout POPPENWIER
Noa van Gils DRONRIJP
12 Jari Braaksma SINT ANNAPAROCHIE
Pieter Sijtsma WOMMELS
13 Emiel Wijma MAKKUM FR
Bonne Hijlkema JORWERT
14 Simon Brolsma TZUMMARUM
Rémon Tie Bouma EASTEREIN
15 Ewoud Walda WJELSRYP
Hesling Seepma OOSTERNIJKERK
16 Auke Boomsma MORRA
Anton Born BERLIKUM FR

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers