contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B met verliezer

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum24-05-2008
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens (R)
SoortDoor elkaar loten
VerenigingWOMMELS
PlaatsWommels
ScheidsrechterGrond, M.O.W.
1 Jorrit Meinsma JORWERT
Shermon Daal GROU
2 Rykhelt Smink BAAIUM
Ewoud Walda WJELSRYP
3 Nies Douwe Yntema EASTEREIN
Rémon Tie Bouma EASTEREIN
4 Remco Dijkstra BERLIKUM FR
Anton Born BERLIKUM FR
5 Dennis Fennema FRANEKER
Sybren Blanksma DRONRIJP
6 Emiel Wijma MAKKUM FR
Jelle Jan Veltman DRONRIJP
7 Jehannes Gietema EXMORRA
Roy van den Berg GROU
8 Simon Brolsma TZUMMARUM
Willem Siebe Hilverda NIJLAND
9 Laas Pieter van Straten STIENS
Wessel Miedema BERLIKUM FR
10 Dirjan Bouma GROU
Hylke Zondervan JORWERT
11 Marco van der Ley REDUZUM
Wybren Postma ENGELUM
12 Harm Smit REDUZUM
Auke Boomsma MORRA
13 Hylke Flapper HIDAARD
Willem Ruisch STIENS
14 Kars Eekema DRONRIJP
Haye Jan de Boer WOMMELS
15 Wilco van der Veen JIRNSUM
Foeke Dirk Reitsma EASTEREIN
16 Pieter Sijtsma WOMMELS
Bonne Hijlkema JORWERT
17 Fokke Bergsma REDUZUM
Stef de Warle WJELSRYP
18 Jelte Drijfhout POPPENWIER
Willem van de Beek ENGELUM
19 Chris Monfils KIMSWERD
Joran Gerbranda SEXBIERUM
20 Bouke Fopma WOMMELS
Noa van Gils DRONRIJP
21 Gerrit Scharringa WJELSRYP
Woutje Zijlstra FOLSGARE
22 Gerrit Winkel STIENS
Pieter Postma WINSUM FR
23 Herre de Vries MINNERTSGA

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers