contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum06-08-2017
Tijd12:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingKV PIM MULIER
PlaatsWitmarsum
ScheidsrechterHiemstra, S.
1 Menno van Zwieten HEERENVEEN
Renze Hiemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
2 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Allard Hoekstra FRANEKER
Thomas van Zuiden BOLSWARD
3 Kevin Jaarsma ARUM
Pieter van der Schoot SEXBIERUM
Laas Pieter van Straten FEINSUM
4 Peter van Zuiden TJERKWERD
Kees van der Schoot SEXBIERUM
Sjoerd de Jong SINT ANNAPAROCHIE
5 Wierd Baarda DRONRYP
Marco de Groot FRANEKER
Steven de Bruin FRANEKER
6 Marten Bergsma MINNERTSGA
Daniël Iseger LEEUWARDEN
Patrick Scheepstra FRANEKER
7 Elgar Boersma STIENS
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Willem Heeringa TZUMMARUM
8 Gert-Anne van der Bos MANTGUM
Taeke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
9 Arnold Zijlstra TZUMMARUM
Erik Haitsma WOMMELS
Haye Jan Nicolay BRITSUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers