contact zoeken wedstrijden

Jubileum wedstrijd KNKB 120 jaar Heren 50+ Door elkaar loten senioren 51 t/m 60 jaar.

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum17-06-2017
Tijd10:00
CategorieHeren 50+
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKoninklijke Nederlandse Kaatsbond
PlaatsKon. ned
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Eddy Sjollema HARLINGEN
Hendrik Eringa SPANNUM
Ate Bierma MENAAM
2 Siebe van Loon HEERENVEEN
Hans Diekman OOSTERBIERUM
Douwe Durk Reitsma EASTEREIN
3 Dirk Poortstra ST JACOBIPAROCHIE
Roelof Hoogland BITGUMMOLE
Jan Sipma FRANEKER
4 Piet Machiela ST JACOBIPAROCHIE
Sipke Hiemstra EASTEREIN
Fetze Jan Kooistra RIED
5 Ludwig Seerden FRANEKER
Renze Stiemsma LIOESSENS
Ferdinand v.d. Werf JOURE
6 Bram Koning JELLUM
Wybren v.d. Woud LEEUWARDEN
Pieter van der Ploeg SINT JACOBIPAROCHIE
7 Jelle Jan Bouma FRANEKER
Auke Akkerman MINNERTSGA
Dirk Wierstra LEEUWARDEN
8 Jan v.d. Meulen FRANEKER
Klaas Tuinenga BERLTSUM
Albert Walsweer GOUTUM
9 Johan Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
Sjoerd Nauta HEERENVEEN
Jan van der Schoot SEXBIERUM
10 Ruurd Hofstra WJELSRYP
Simon Kingma EASTEREIN
Gerrie Otter GOUTUM
11 Klaas Kramer DRONRYP
Douwe Wierstra HOLWERD
Tjeerd Jan Boomsma MORRA
12 Johannes Hinrichs HARLINGEN
Piet Zondervan JORWERT
Johan Wittermans SNEEK
13 Sape Nauta BERLTSUM
Johannes Siegersma BERLTSUM
Jan Hoekstra LEEUWARDEN
14 Tiede Boorsma SINT NICOLAASGA
Lieuwe Althof STIENS
René Leenstra HEERENVEEN
15 Ype Tiemersma EASTEREIN

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers