contact zoeken wedstrijden

Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum20-08-2016
Tijd14:00
CategorieDames Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingDE LYTSE STUIT
PlaatsScharnegoutum
ScheidsrechterHijlkema K.
1 Joukje Kuperus OENTSJERK
Klasine Huistra REDUZUM
Marije van der Meer LEEUWARDEN
2 Marije Schurer EASTEREIN
Anke Winkel HIJUM
Jeska Terpstra EASTEREIN
3 Inge Algra SCHARNEGOUTUM
Maaike Osinga FRANEKER
Harmke Siegersma BERLTSUM
4 Nicole Hempenius FRANEKER
Sandra Hofstra WJELSRYP
Louise Krol EE
5 Iris van der Veen FRANEKER
Imke van der Leest EASTEREIN
Sjanet Wijnia WOMMELS
6 Anne Monfils KIMSWERD
Nynke Sijbrandij DEARSUM
Marrit Zeinstra PEINS
7 Elly Hofman DRONRYP
Marte Altenburg GROU
Renske Terwisscha van Scheltinga WIUWERT
8 Ilse Tuinenga BERLTSUM
Sjoukje Visser DAMWALD
Manon Scheepstra FRANEKER

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers