contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Vrije formatie onbep

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum20-08-2016
Tijd10:00
CategorieHeren 1e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingWOMMELS
PlaatsWommels
ScheidsrechterWier, van E.
1 Michiel Scheepvaart MAKKUM FR
Kees van der Schoot SEXBIERUM
Klaas Pier Folkertsma WONS
2 Site Ferwerda HATTUM
Pieter Vogels UTRECHT
Franke Ferwerda MAARSSEN
3 Feiko Broersma LEEUWARDEN
Michel v.d. Veen FRANEKER
Aloys Freitag MAKKUM FR
4 Hendrik Tolsma LEEUWARDEN
Jacob Klaas Haitsma WOMMELS
Jan Schurer EASTEREIN
5 Haye Jan Nicolay BRITSUM
Jelmer Westra BERLTSUM
Hillebrand Visser SCHETTENS
6 Elgar Boersma STIENS
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Laas Pieter van Straten FEINSUM
7 Gerrit Winkel STIENS
Wierd Baarda DRONRYP
Riemer Hoekstra EE
8 Jan-Sjouke Weewer SEXBIERUM
Sander Kingma DRONRYP
Jehannes Gietema AKKRUM
9 André van Dellen BERLTSUM
Steven de Bruin FRANEKER
Rick Poortstra SINT JACOBIPAROCHIE
10 Peter van Zuiden TJERKWERD
Erik Haitsma WOMMELS
Willem Heeringa TZUMMARUM
11 Remmelt Bouma WEIDUM
Marco de Groot FRANEKER
12 Robert Broeders RIED
Ewald Seepma OOSTERNIJKERK
13 Lennart Adema MAKKUM FR
Pieter van der Schoot SEXBIERUM
14 Johan Diertens DRONRYP
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Jelte Visser SEXBIERUM
15 Auke Boomsma MORRA
Ruben Eijzenga BERLTSUM
16 Arne Tigchelaar FRANEKER
Jorrit van Smeden FRANEKER

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers