contact zoeken wedstrijden

Heren 50+ Door elkaar loten B + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum06-08-2016
Tijd10:00
CategorieHeren 50+
SoortDoor elkaar loten
VerenigingSPARTA
PlaatsBurgwerd
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Piet Zijlstra SCHARNEGOUTUM
Catrinus Kooistra GOENGA
Henk Nesse PINGJUM
2 Jan Tuinier MAKKUM FR
Hans Hilarides ST JACOBIPAROCHIE
Anne Brouwer WOMMELS
3 Ale Mosselman GOUTUM
Ferdinand v.d. Werf JOURE
Anton Meekma WIER
4 Johan Wittermans SNEEK
Anno Miedema STIENS
Bert Veldman BOLSWARD
5 Douwe Durk Reitsma EASTEREIN
Johannes Monsma BURGWERD
Siete Wassenaar MINNERTSGA
6 Oeds Broersma WITMARSUM
Henk Hellinga MAKKUM FR
Piet Stellingwerf HARLINGEN
7 Reinder Koops EMMEN
Jan Feenstra WINSUM FR
Ynze Stienstra BAAIUM
8 Piet de Groot MIDLUM
Klaas Tuinenga BERLTSUM
Johan Sikkema EMMELOORD
9 Oeds de Roos MENAAM
Simon Grijpstra AALZUM
Sikke Koster DOKKUM
10 Jan Brandsma GRIJPSKERK
Joop Bootsma REAHUS
Jan Bosch DOKKUM
11 Johan v.d. Veen OENTSJERK
Evert Heeg EASTERLITTENS
Jan de Jong MENAAM
12 Henk Porte LEEUWARDEN
Bouwe v.d. Veer WINSUM FR
Jochum de Vries WIUWERT
13 Anne de Groot VEENWOUDEN
Douwe Broersma MIDLUM
Jan Houwer BOLSWARD
14 Jurjen Dijkstra NIJLAND
Germ Hallema JORWERT
Pieter van der Ploeg SINT JACOBIPAROCHIE
15 Piet Bierma DRONTEN
Henk Deelstra FRANEKER
Kees Sikkema DRONTEN

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers