contact zoeken wedstrijden

Heren 50+ Door elkaar loten B + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum06-08-2016
Tijd10:00
CategorieHeren 50+
SoortDoor elkaar loten
VerenigingSPARTA
PlaatsBurgwerd
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Piet Zijlstra SCHARNEGOUTUM
Catrinus Kooistra GOENGA
Henk Nesse PINGJUM
2 Anne Brouwer WOMMELS
Jan Tuinier MAKKUM FR
Hans Hilarides ST JACOBIPAROCHIE
3 Ale Mosselman GOUTUM
Anton Meekma WIER
Ferdinand v.d. Werf JOURE
4 Johan Wittermans SNEEK
Anno Miedema STIENS
Bert Veldman BOLSWARD
5 Johannes Monsma BURGWERD
Douwe Durk Reitsma EASTEREIN
Siete Wassenaar MINNERTSGA
6 Oeds Broersma WITMARSUM
Piet Stellingwerf HARLINGEN
Henk Hellinga MAKKUM FR
7 Jan Feenstra WINSUM FR
Ynze Stienstra BAAIUM
Reinder Koops EMMEN
8 Piet de Groot MIDLUM
Johan Sikkema EMMELOORD
Klaas Tuinenga BERLTSUM
9 Simon Grijpstra AALZUM
Oeds de Roos MENAAM
Sikke Koster DOKKUM
10 Jan Bosch DOKKUM
Jan Brandsma GRIJPSKERK
Joop Bootsma REAHUS
11 Johan v.d. Veen OENTSJERK
Jan de Jong MENAAM
Evert Heeg EASTERLITTENS
12 Henk Porte LEEUWARDEN
Bouwe v.d. Veer WINSUM FR
Jochum de Vries WIUWERT
13 Jan Houwer BOLSWARD
Douwe Broersma MIDLUM
Anne de Groot VEENWOUDEN
14 Germ Hallema JORWERT
Jurjen Dijkstra NIJLAND
Pieter van der Ploeg SINT JACOBIPAROCHIE
15 Henk Deelstra FRANEKER
Piet Bierma DRONTEN
Kees Sikkema DRONTEN

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers