contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Uitnodiging Uitn. + herk.

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum15-08-2015
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens KNKB
SoortUitnodiging
VerenigingACHLUM
PlaatsAchlum
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Wiebe Siemen Leenstra HILAARD
Steven Koster TZUM
2 Haye Tseard van der Hem DRONRYP
Gosse de Haan WINSUM
3 Yoram Elzinga BOLSWARD
Gerrit Hendriks LOLLUM
4 Justin Krottje DRONRYP
Jurrit Kuipers BITGUMMOLE
5 Alwin Boschma SEXBIERUM
Verry van der Meer SINT JACOBIPAROCHIE
6 Jari Visser WITMARSUM
Rick Minnesma DRONRYP
7 Pascal Poelstra WINSUM
Jorn Lars van Beem DRONRYP
8 Harold de Boer JELLUM
Thomas Dijkstra BERLTSUM
9 Jitze Floris JOURE
Hylke Jan van de Walt TZUMMARUM
10 Galil-Taeke Moufakkir REDUZUM
Jurrit Osinga INGELUM
11 Harm van der Ploeg RIED
Jelger van der Meulen STIENS
12 Leon Wijning SINT ANNAPAROCHIE
Klaas Gerrit Meulenaar BAARD

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers