contact zoeken wedstrijden

Meisjes Door elkaar loten B + Herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum17-05-2015
Tijd10:00
CategorieMeisjes
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKC DE BOER
PlaatsStiens
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Baukje Terpstra EASTEREIN
Fleur Dijkstra BERLTSUM
Jelien de Jong MAKKUM FR
2 Leila-Janneke Moufakkir REDUZUM
Anna-Jantje Bosma MAKKUM FR
Rianne Nutma WINSUM FR
3 Jildou Jansen SEXBIERUM
Marijke Keuning WIUWERT
Ymkje Yntema GROU
4 Jeska Terpstra EASTEREIN
Serena Hovenga MARSUM
Ellen Jorritsma EASTERLITTENS
5 Mintje Meintema DRONRYP
Sanne Hijlkema GAUW
Lisl Miedema STIENS
6 Albertine Brinksma REDUZUM
Margriet Miedema BERLTSUM
Boukje-Ellen Bosma MAKKUM FR
7 Selma van der Molen WITMARSUM
Rixt Sinnema WERGEA
Hester Zijlstra BERLTSUM
8 Jiska Herrema MENAAM
Berber Ekema POPPENWIER
Anke Zwart BERLTSUM
9 Ineke van der Ploeg RIED
Yvonne Eisma TZUM
Jannica van der Ploeg STIENS
10 Simona Kootstra MINNERTSGA
Lisette Tolsma DRONRYP
Yang Lin Zijlstra SCHETTENS
11 Anna Kootstra MINNERTSGA
Anneke Smid WITMARSUM
Nynke Beckers WOMMELS
12 Aletta van Popta LOLLUM
Anke Mollema NES GEM D
Wybrig Bakker TERSOAL

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers