contact zoeken wedstrijden

Schoolkaatsen

Het schoolkaatsproject is opgezet om de basisschoolleerlingen uit de groepen 3, 4, 5 en 6 te laten kennismaken met de kaatssport. Ook is het een ideale manier om nieuwe jeugdleden te werven. Uit de naam van het project kunt u opmaken, dat dit project op school wordt gehouden. Een door de KNKB aangestelde train(st)er verzorgt vier kaatslessen op school onder schooltijden en ondersteunt de vereniging bij de vervolglessen in de vereniging. De kinderen leren tijdens het project de eerste beginselen van het kaatsspel. Voor de vereniging is dit een ideale manier om in contact te komen met potentiële leden. Vandaar dat er zowel tijdens als na het project een inbreng van de vereniging wordt gevraagd.

De kosten voor schoolkaatsprojecten bedragen € 50,- per groep.
Klik hier voor een aanvraagformulier van een schoolkaatsproject.

Schoolkaatspartners:

Schoolkaatspartners2019
Kijk ook op: Fryske sport yn dyn klasse
Kijk ook op: Fryske sport yn dyn klasse
Alle kinderen krijgen zo'n mooi shirt!
Alle kinderen krijgen zo'n mooi shirt!
Bitgum

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers