Heren vrije formatie - compleet - KNKB
contact zoeken wedstrijden

Heren vrije formatie - compleet

Week 2018


#Ranking partuurRankingFunctieNaam24-629-61-74-78-715-718-721-722-728-729-71-85-8
1226011301Gert-Anne van der Bos160160160uitg160160160uitg40160160130160
1226011302Taeke Triemstra160160160uitg160160160uitg40160160130160
1226011303Tjisse Steenstra160160160uitg160160160uitg40160160130160
21460,4730,21Peter van Zuiden4050,140uitgongesel110,1ongeseluitg1301007016070
21460,4730,22Allard Hoekstra4050,140uitgongesel110,1ongeseluitg1301007016070
21460,4490,13Thomas van Zuiden4050,140uitgongeselafwongeseluitgafw1007016070
313806901Enno Kingma10080130uitg1007080uitg4013040100130
313806902Renze Hiemstra10080130uitg1007080uitg4013040100130
313806903Hans Wassenaar10080130uitg1007080uitg4013040100130
413406701Bauke Triemstra40120100uitg13040120uitg100704010070
413406002Dylan Drent40120100uitg13040120uitg1007040100afw
413406703Hendrik Kootstra40120100uitg13040120uitg100704010070
510005001Remmelt Bouma30.190.190.183.57013040uitg40401004040
510004602Jelte Visser30.190.190.183.57013040uitg404010040afw
510005003Willem Heeringa30.190.190.183.57013040uitg40401004040
610005001Marten Bergsma708040uitg404040uitg404013070100
610005002Pieter Jan Plat708040uitg404040uitg404013070100
610004403Sjoerd de Jong110.14040uitgongesel40ongeseluitg70404070100
79806001Menno van Zwieten4030.1110.1110.24010080uitg16040707040
79803802Kees van der Schoot110.14040uitgongesel40ongeseluitg7040407040
79802903Erwin Zijlstra4030.1110.1110.240afwafwuitg70afw707040
88804401Auke Boomsma1304040uitg707040uitg40704070ongesel
88804402Marten Feenstra1304040uitg707040uitg40704070ongesel
88803703Laas Pieter van Straten1304040uitg707040uitg40afw4070ongesel
9863431,51Wierd Baarda4030,130,156,8ongesel50,1ongesel78,146,130,1110,1ongeselongesel
9863245,12Rick Poortstra62,120,235,2ongeselongesel35,2ongesel30,130,1afw32,2ongeselongesel
9863431,53Tsjerk Elsinga4030,130,156,8ongesel50,1ongesel78,146,130,1110,1ongeselongesel
10830,63801Jelle Attema110.14040uitgongesel40ongeseluitg7040407040
10830,6390,22Hyltje Bosma704040uitg4040ongeseluitg7090,130,14040
10830,6440,43Evert Pieter Tolsma78.150.150.130,1ongesel30,1ongesel110,1110,140404040
11826,8391,11Johan Diertens30,135,235,2ongeselongesel50,2ongesel62,178,130,170,1ongeselongesel
11826,8413,42Patrick van Dellen30.170.150,156,8ongesel30,1ongesel62,194,130,150,140ongesel
11826,8413,43Hendrik Jan v.d. Velde30.170.150,156,8ongesel30,1ongesel62,194,130,150,140ongesel
12810,7350,21Elgar Boersma704040uitg4040ongeseluitg7090,130,140afw
12810,7370,32Bauke Dijkstra78.150.150.130,1ongeselafwongesel110,1110,1404040afw
12810,7440,43Jelte-Pieter Dijkstra78.150.150.130,1ongesel30,1ongesel110,1110,140404040
13805,4402,71Paul Dijkstra62.180.280,2ongeselongesel30,1ongesel30,162,130,190,14040
13805,4402,72Gabe-Jan van Popta62.180.280,2ongeselongesel30,1ongesel30,162,130,190,14040
13805,4362,73Stefan van der Meer62.180.280,2ongeselongesel30,1ongesel30,162,130,150,14040
14798,9334,41Durk Ennema94.14070uitgafwafwongesel62,162,150,150,140ongesel
14798,9464,52Jacob Klaas Haitsma94.14070uitg4090,1ongesel62,162,150,150,140ongesel
14798,9312,33Patrick Scheepstra94.14070uitg40afwongeselafw62,150,150,140ongesel
15784,8352,41Arnold Zijlstra4050.1afwuitgafw404030,162,1110,130,140ongesel
15784,8392,42Pier Piersma40110.170uitg40404030,162,1110,130,140ongesel
15784,8392,43Haye Jan Nicolay40110.170uitg40404030,162,1110,130,140ongesel
16772,1340,61André van Dellenafwafwafw30,1ongesel70,1ongesel94,146,170,130,1ongeselongesel
16772,12152Jouke Bosje62,120,235,2ongeselongesel35,2ongeselafw30,1afw32,2ongeselongesel
16772,1431,53Pieter van der Schootafw30,130,156,8ongesel50,1ongesel78,146,130,1110,1ongeselongesel
177543771Bouke Willem Tuinman46.150,250,2ongeselongesel80,2ongesel30,146,150,130,140ongesel
177543772René de Haan46.150,250,2ongeselongesel80,2ongesel30,146,150,130,140ongesel
17754326,83Wybren Postma46.150,2afwongeselongesel80,2ongesel30,146,150,130,140ongesel
187303651Johannes van der Veen46.130,130,130,1ongesel50,1ongesel46,130,180,268,2ongeselongesel
187303652Sip Jaap Bos46.130,130,130,1ongesel50,1ongesel46,130,180,268,2ongeselongesel
18730238,33Klaas Pier Folkertsma30,120,235,2ongeselongesel20,2ongesel46,146,120,220,2ongeselongesel
19646,6323,31Lieuwe v.d. Werff30,165,220,2ongeselongesel35,2ongesel46,130,140,256,2ongeselongesel
19646,6283,12Sjoerd Smits30,165,220,2ongeselongesel35,2ongesel46,130,1afw56,2ongeselongesel
19646,6323,33Riemer Hoekstra30,165,220,2ongeselongesel35,2ongesel46,130,140,256,2ongeselongesel
20645,9245,11Rienk Veltman62,120,235,2ongeselongesel35,2ongesel30,130,1afw32,2ongeselongesel
20645,9238,32Jouke Vlasbloem30,120,235,2ongeselongesel20,2ongesel46,146,120,220,2ongeselongesel
20645,9400,83Lennart Adema62.130,130,130,1ongesel70,1ongesel94,146,170,130,1ongeselongesel
21610,2305,11Corné Tuinenga30,150,230,1ongeselongesel30,1ongesel30,130,160,244,2ongeselongesel
21610,2305,12Jan Sipke Tuinman30,150,230,1ongeselongesel30,1ongesel30,130,160,244,2ongeselongesel
21610,2305,13Menno Galama30,150,230,1ongeselongesel30,1ongesel30,130,160,244,2ongeselongesel
22503,3266,71Willem Jan Postma30.130,170,130,1ongesel30,1ongesel46,130,130,1afwongeselongesel
22503,3236,62Albert Feenstra30.130,170,130,1ongesel30,1ongesel46,130,1afwafwongeselongesel
22503,3236,63Gerben de Boer30.130,170,130,1ongesel30,1ongesel46,130,1afwafwongeselongesel
23464,6249,31Gerard de Vries46,120,250,2ongeselongesel20,2ongesel30,130,120,232,2ongeselongesel
23464,650,32Jan-Sjouke Weewer30,1afwafwongeselongeselafwongeselafwafwafw20,2ongeselongesel
23464,6215,33Yannick Hielkema30,120,220,2ongeselongesel20,2ongesel30,130,120,244,2ongeselongesel
244501Dirk-Yde Sjaardaafwafwafwongeselongeselafwongeselafwafwafwafwongeselongesel
244502René Rijpmaafwafwafwongeselongeselafwongeselafwafwafwafwongeselongesel
244504503Jan Schurer708040uitg404040uitg4040130ongeselongesel
25445,1206,81Kevin Jaarsma46,120,230,1ongeselongesel50,2ongesel30,130,1afwafwongeselongesel
25445,1156,62Djurre Seerden46,120,230,1ongeselongeselafwongesel30,130,1afwafwongeselongesel
25445,1238,33Habtamu Emke de Hoop30,120,235,2ongeselongesel20,2ongesel46,146,120,220,2ongeselongesel
26249,31Jesse Riniaafwafwafwongeselongeselafwongeselafwafwafwafwongeselongesel
26249,32Ype Bert van der Logtafwongeselongeselongeselongeselongeselongeselongeselongeselafwongeselongeselongesel
26249,3249,33Jelle de Vries46,120,250,2ongeselongesel20,2ongesel30,130,120,232,2ongeselongesel
27197,9197,91Julian Faber46,135,220,2ongeselongesel20,2ongesel46,130,1afwafwongeselongesel
27197,92Sander Bruinsmaafwafwafwongeselongeselafwongeselafwafwafwafwongeselongesel
28105,71Arne Tigchelaarafwafwafwongeselongeselafwongeselafwafwafwafwongeselongesel
28105,7105,72Jan Hof30,135,220,2ongeselongeselafwongeselafwafwafw20,2ongeselongesel

Let op

Deze ranking betreft een voorlopige, automatisch gegenereerde ranking. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Afkortingen

is niet van invloed op de ranking
telt mee geeft 0 punten
telt mee

 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers