contact zoeken wedstrijden

Evaluatie wedstrijdseizoen 2013

Via een mail zijn de actieve KNKB kaatsers en kaatssters op 18 september gevraagd mee te doen aan de evaluatie over het afgelopen wedstrijdseizoen.

Hun mening over de verschillende zaken, denk daarbij aan ranking, handschoen en alles wat meer is opgevallen, is belangrijk. Met z’n allen moeten we proberen het kaatsen en de regelgeving daaromheen te optimaliseren. Het afgelopen seizoen is op een aantal gebieden turbulent geweest. Op zich is dat niet verkeerd, als er maar een goed vervolg op komt. Een evaluatie is daar een onmisbaar middel toe.

De kaatsers kunnen op twee manieren aan de evaluatie meedoen. Ze kunnen hun op- en aanmerkingen (over alle onderwerpen die te relateren zijn aan het wedstrijdseizoen) kenbaar maken door voor maandag, 30 september a.s. een mail te sturen naar
Verder houden we voor de kaatsers en kaatssters op vrijdagavond, 27 september 2013, om 19.45 uur, een evaluatie in de voetbalkantine te Minnertsga, Fjildleane 14.

Voor de volledigheid wordt deze oproep aan de kaats(st)ers op deze site herhaald. Aanvullend is hierbij dat we graag op- en aanmerkingen van andere betrokkenen willen horen. Zij worden ook gevraagd voor maandag, 30 september a.s., een mail te sturen naar info@knkb.nl

Daarna wordt de evaluatie-informatie verzameld en gaan werkgroep Ranking & Gestuurde Loting en andere werkgroepen aan de slag.
Gedurende de periode dat de werkgroepen bezig zijn, worden jullie via de site op de hoogte gehouden. Ondertussen houden we het Ledenberaad en de Algemene Ledenvergadering, ook daar worden natuurlijk de bevindingen bekendgemaakt. Uiteindelijk moet e.e.a. gaan leiden tot besluitvorming op de AV.


G. Faber.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers