contact zoeken wedstrijden

Dames PC 2013: verloop eerste omloop

De eerste partijen op de eerste omloop zijn verkaatst.

Fotos: Klaas Hylkema fotografie

Uitslagen eerste omloop:

Iris van der Veen, Sjoukje Visser, Manon Scheepstra - Tineke Dijkstra, Judy Bergsma, Melissa Rianne Hiemstra
5-1 en 6-2

Joukje Kuperus, Feikje Bouwhuis, Harmke Siegersma - Sanne Velsma, Mariska Hoogland, Anke Marije Pompstra
5-5 4-6

Nynke Sijbrandij, Maaike Osinga, Wiljo Sijbrandij - Lisette Wagenaar, Leonie v/d Graaf, Fenna Zeinstra
5-5 2-6

Iilse Noorman, Martine Tiemersma, Margriet Bakker - Nelie Steenstra, Klasina Huistra, Marije v/d Meer
4-5 2-6

Nynke Sinnema, Esther Wagenaar, Annelien Broersma - Nicole Hempenius, Marte Altenburg, Renske Terwisscha van Scheltinga
3-5 0-6

Marije Hiemstra, Imke v/d Leest, Geke de Boer - Rianne Vellinga, Marike Beckers, Miranda Scheffer
1-5 4-6

KNKB Media in gesprek met Judy Bergsma

KNKB Media in gesprek met Maaike Osinga.

KHF_5293
KHF_5509

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers