contact zoeken wedstrijden

Dronryp wint ook Revanche Freule

Dronryp, Rinze Sijbesma, Sander Kingma, Wierd Baarda zijn winnaar geworden van de 50ste Revanche Freule in Jellum/Beers. In de finale werd het partuur van Hijum/Finkum, Laas Pieter van Straten, Jetze Lutzen Plantenga en Hielke Beijering verslagen met 5-3 en 6-2.

Twee derde prijzen waren er voor Makkum Jurre Rinia, Jouke Vlasbloem, Emiel Wijma en KV Berltsum André van Dellen, Jisse Kemper en Remco Dijkstra.

Uitslag eerste omloop:
Wommels - Sexbierum/Pietersbierum 4-5 6-6
Dronryp – Minnertsga 5-4 6-4
Franeker – Makkum 2-5 6-6
Easterein – Winsum 2-5 2-6
Hijum-Finkum – Ried 5-5 6-0
Oude Leije – Stiens 2-5 6-6
Witmarsum – Jorwert 5-2 6-2
Grou – Berltsum 3-5 4-6

2e omloop:
Sexbierum /Pietersbierum – Dronryp 1-5 4-6
Makkum – Winsum 5-2 6-6
Hijum/Finkum – Stiens 5-4 6-6
Witmarsum – Berltsum 4-5 0-6

Halve finale
Dronryp – Makkum 5-5 6-6
Hijum/Finkum – Berltsum 5-5 6-0

FINALE
Dronryp – Hijum/Finkum 5-3 6-2

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers