contact zoeken wedstrijden

Jong Feinte partij 2013!

Op de 4e woensdag van juli is de 9e editie van de Jong-Feintepartij, de speciale KNKB afdelingswedstrijd voor junioren van 17 tot en met 21 jaar.


Woensdag 24 juli 2013 begint het 11.00 uur en zaterdag 20 juli 2013 is de loting van de wedstrijd om 20.00 in het verenigingsgebouw op sportpark “De Skoalleseize”.

Deze wedstrijd zag in 2005 het licht en sindsdien wordt er elk jaar gestreden om de “Sulveren Leest”. Deze unieke wisselprijs wordt beschikbaar gesteld door Jan Hiemstra uit Franeker (oud inwoner van Easterein en schrijver van ons jubileumboeken “Bûkelje en boppeslaan” en “Fol Faasje Fierder”). De 8e editie in 2012 is gewonnen door Tzummarum met Arnold Zijlstra, Steven de Bruin en Hans Wassenaar.

K.F. Easterein wil met deze kaatswedstrijd een brug slaan tussen de jongens- en de seniorencategorie. In overleg met de KNKB kwam Easterein uit bij de categorie junioren, omdat er na de Freule in Wommels, er na jongenscategorie veel jonge kaatsers afhaken, voor wat het KNKB-kaatsen betreft. Al jaren lang worstelen de KNKB en de verenigingen met dit vraagstuk. Er is gekozen voor een afdelingswedstrijd om op deze wijze de meeste kaatsers uit te dagen de denkbeeldige handschoen op te pakken en het de woonplaats te vertegenwoordigen.


Wij hopen van harte dat de jongens blijven kaatsen en hun carrière vervolgen bij de junioren. Zodra je als laatstejaars jongen op de Freule in Wommels gestaan hebt, dan weet je nu dat je ook nog vijf jaar naar Easterein kunt komen voor de Jong-Feintepartij. Elke vereniging mag met meerdere parturen aantreden en in elk partuur mogen er twee kaatsers uit de categorie jongens meedoen.


Naast de wisselprijs de “Sulveren Leest” zijn er prijzen in de vorm van zilveren kaatsballen en in envelop met inhoud. Al met al zit er zo’n €2000,- in de prijzenpot!


We hebben er vertrouwen in dat ook de 9e editie weer in de smaak zal vallen bij kaatsers en publiek. Wij wensen de kaatsers veel succes en alle belangstellenden in prachtige kaatsdag op deze Jong-Feintepartij in Easterein.


Kijk voor alle winnaars en verslagen van de afgelopen jaren op onze website: www.kfeasterein.nl

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers