contact zoeken wedstrijden

"we zijn trots op onze vrijwilligers " deel 2

Geert Faber de nieuwe directeur van de KNKB is trots op de vele vrijwilligers die het mogelijk maken dat iedereen kan kaatsen. "we sille it meiinoarn dwaan moatte "aldus Geert Faber.

Geert Faber heeft veel zin in de nieuwe klus. ,,Het is een uitdaging om als directeur mee te werken aan de verdere ontwikkeling van de KNKB. In het spoor van ’t Fryske spul moeten het onewall- en zachte bal kaatsen ook een vaste plek binnen de KNKB krijgen.” ,,Er zijn gelukkig veel vrijwilligers bij de KNKB die zowel op Bondsniveau als verenigingsniveau vele werkzaamheden verrichten. Het is motiverend daaraan mede sturing te geven en de taken verder te structureren. We kunnen trots zijn op al die mensen die de KNKB een warm hart toedragen en ik wil me voor hen honderd procent inzetten.”

KNKB Media in gesprek met Geert Faber deel 2

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers