contact zoeken wedstrijden

Voorzitter KV Berltsum trots op zijn vrijwilligers

Kaatsvereniging Berlikum organiseert in het kader van dit jubileum diverse activiteiten. Dit jaar is het inmiddels meer dan 125 jaar geleden dat er in Berlikum voor het eerst een vereniging werd opgericht die zich bezig hield met het organiseren van kaatswedstrijden.

De jubileumcommissie heeft PC voorzitter Johannes Westra bereid gevonden om het eerste exemplaar van het boek met de titel “Meer dan 125 jaar kaatsen in Berlikum” uit te reiken. U kunt in dit boek lezen over het ontstaan van het kaatsen in Berltsum en de vele toppers en de prestaties van de Berlikumers op de kaatsvelden van zowel VVV, Wardy en kaatsvereniging Berlikum. Verhalen over het dorpskaatsen, schoolkaatsen, dameskaatsen en andere wetenswaardigheden komen voorbij. Het boek zal vanaf die dag zijn te verkrijgen voor € 25.
Na de presentatie van het boek zal er (eenmalig) een revue over 125 jier keatsen yn Berltsum worden opgevoerd.

Verder worden er gedurende het kaatsseizoen activiteiten georganiseerd die alles te maken hebben met de diverse vormen van kaatsen. Op zaterdag 22 juni wordt er een bijvoorbeeld een grote jubileum kaatspartij met barbecue georganiseerd. Op deze door elkaar loten kaatspartij wordt gespeeld met de zachte bal. Er is gekozen voor kaatsen met de zachte bal om het op deze manier voor iedereen zo aantrekkelijk mogelijk te houden. Deelname is voor dames en heren vanaf de leeftijd van 14 jaar uit Berltsum, Wier en Kleaster-Anjum, oud inwoners en oud leden van de kaatsverenigingen VvV en Wardy en kaatsvereniging Berlikum.

Op zaterdagavond wordt de wielerronde “It Berltsumer rûntsje” georganiseerd. Aanvang 19.30 uur, waar na afloop ook de cheque-uitreiking aan het KWF zal plaatsvinden van de actie “Rinsma voor Remco”.

 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers