contact zoeken wedstrijden

NK Meisjes, Wommels wint!

Wommels met Martzen Deinum, Sjanet Wijnia en Anna-Brecht Bruinsma zijn in Dronryp winnaar geworden van het Nederlands Kampioenschap voor meisjes 14-16 jaar.

In de finale werd Sexbierum-Pietersbierum met Janneke Ennema, Hendrieke van der Schoot, Pytrik Visser verslagen.

Prijswinnaars

1) Wommels, Martzen Deinum, Sjanet Wijnia, Anna - Brecht Bruinsma
1e omloop Dronryp 5-3
2e omloop Folsgare 5-1
3e omloop Wjelsryp
Halve finale staand nummer
finale: Sexbierum 5-0 6-2.

2) Sexbierum-Pietersbierum, Janneke Ennema, Hendrieke van der Schoot, Pytrik Visser
1e omloop staand nummer
2e omloop Beltsum 5-5 6-6
3e omloop Minnertsgea 5-1 6-6
Halve finale EE 5 - 2 6 - 2
finale: Wommels 0-5 2-6.


3) Ee, Baukje Kroodsma, Louise Krol, Corina de Vries
1e omloop Wergea 5-2 6-2
2e omloop Bitgum 55 - 6-2
3e omloop staandnummer
Halve finale verlies Sexbierum - Pietersbierum 5- 2 6 - 2

IMGP0027 (600x569)
IMGP0024 (600x596)

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers