contact zoeken wedstrijden

Lid in de Orde van Oranje Nassau voor Lute en (UPDATE)

De Rypstyer merke kreeg donderdagmiddag een extra feestelijk tintje toen burgemeester Tom van Mourik in de feesttent verscheen om een koninklijke onderscheiding uit te reiken aan de 70-jarige Lute Pen uit Dronryp.

Foto: Sibo Riewald

De eerste burger van Menameradiel had de eer om Pen de versierselen op te spelden. Dit nadat Van Mourik de benoeming van de Dronrypster tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau bekend had gemaakt.
De decorandus was aangenaam verrast met het optreden van zijn çollega in het college van burgemeester en wethouders.
Wethouder
Lute Pen heeft sinds 1987 (bestuurlijke) vrijwillige activiteiten ontplooid voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen. Hij is vanaf 2010 tot op heden (en de periode 2002-2006) wethouder van de gemeente Menameradiel.
Tot op heden is hij lid van de diverse commissies van, en coach/vraagbaak, bij de kaatsvereniging VvV ‘Sjirk de Wal’ te Dronryp. Ook is hij lid van de technische commissie van het dameskaatsen van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond.
Jubileum
Pen was van 1987-1997 voorzitter van de Dronrypster kaatsvereniging. Onder zijn verantwoording is het 100-jarig jubileum georganiseerd.
Tevens is Pen secretaris-penningmeester van het Fonds Bolsward Dronryp en is decorandus penningmeester van de Vereniging van Aegon gepensioneerden.
In de periodes 1995-2002/2006-2010 was hij raadslid van de gemeente Menaldumadeel.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers