contact zoeken wedstrijden

2e speelronde Frieslandbank Cup

De loting is verricht voor de 2e speelronde van de Frieslandbank cup op 15 mei.

Speelplaats: St Jabik:

Heren
St. Jabik 1 - Easterein 1
St Jabik 2 - Makkum 2

Dames:
Sexbierum - Franeker 2
Dronryp - Boazum


Speelplaats: Bolsward
Heren
Easterlitens - Bolsward 2
Wommels - Bolsward 1
Harlingen - Franeker 2


Speelplaats: Buitenpost

Heren
Buitenpost - Bitgum
Dronryp - St.Annaparochie
Tzummarum 1 - MInnertsgea 1


vrijgeloot en geplaats voor de derde ronde
Dames
Easterein 1
Berltsum
Franeker 1
Deinum
St.Annaparochie 1
EE

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers